Onderhoud sportaccommodaties

Haagse sportverenigingen kunnen de gemeente om hulp vragen bij het onderhoud van hun gebouwen en sportvelden (sportaccommodaties).

De gemeente kan uw sportvereniging helpen met het serviceteam of de inzet van een STiP-medewerker. (STiP betekent Sociaal Traject in Perspectief).

Serviceteam

Het serviceteam van de gemeente helpt u gratis met makkelijke onderhoudsklussen en schilderwerk en neemt dan ook gereedschap en materialen mee. Neem contact op met uw Begin link: sportconsulent, einde link. voor meer informatie en een afspraak met het onderhoudsteam.

STiP-medewerker

Een STiP-medewerker kan uw sportvereniging helpen bij het uitvoeren van werkzaamheden. Dit kan eenmalig maar ook vaker zijn. Denk bijvoorbeeld aan beheer van het clubgebouw, toezicht op de sportaccommodatie en licht onderhoud en schoonmaakwerk aan gebouwen en terreinen. Lees meer op de pagina over STiP-medewerkers.

Gebouw en sportvelden van de gemeente

Huurt uw sportvereniging een gebouw en/of sportvelden (sportaccommodatie) van de gemeente? Dan zorgt de afdeling Bouw & Techniek van de gemeente er onder andere voor dat er gespeeld kan worden op de sportvelden (maaien, rollen en overige werkzaamheden), en voor groot onderhoud en renovaties. U kunt contact opnemen met de afdeling Onderhoud via Begin link: onderhoudsportvelden@denhaag.nl, einde link. .

Storingen melden

Is er een storing in een sportaccommodatie van de gemeente? Mail dan naar Begin link: serviceteamBenT@denhaag.nl, einde link. . U kunt hier alleen storingen melden aan pompen of installaties waarvan de gemeente eigenaar is.

Contact

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070