Tweede paspoort aanvragen

De gemeente verstrekt op verzoek een tweede paspoort aan mensen die vaak in het buitenland moeten zijn.

Het kan voorkomen dat in uw eerste paspoort stempels staan van landen die in conflict zijn met de landen die u moet bezoeken. Dat kan problemen opleveren bij de toelating tot die landen. Een tweede paspoort kan dan uitkomst bieden.

Een tweede paspoort kan ook nodig zijn als u regelmatig dringend moet reizen naar landen waar een visum voor verplicht is. Bijvoorbeeld als uw paspoort al bij een ambassade is voor het aanvragen van een visum. U kunt dan met het tweede paspoort een visum aanvragen voor een ander land. Een tweede paspoort is 2 jaar geldig.

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. Als u niet in de BRP staat ingeschreven, bekijk dan Begin link: paspoort en identiteitskaart zonder vaste woon- of verblijfplaats aanvragen, einde link. .
 • Uw eerste paspoort is nog minimaal 6 maanden geldig.
 • U moet kunnen aantonen dat u in een reis achtereenvolgens verschillende landen moet bezoeken waarbij er een grote kans is dat er problemen zijn bij toelating tot een land.
  óf
 • U moet kunnen aantonen dat u regelmatig dringend moet reizen op een moment dat uw nationale paspoort in verband met visumaanvraag bij een buitenlandse vertegenwoordiging (bijvoorbeeld ambassade, consulaat) is. Het moet om een land gaan waar niet met een Nederlandse identiteitskaart naartoe kan worden gereisd.

Voor personen die vaak naar het buitenland reizen.

 • U gaat persoonlijk langs bij de balie van Publiekszaken op Begin link: Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg, einde link. om uw paspoort aan te vragen.
 • U haalt het paspoort persoonlijk op, bij het stadskantoor waar u het heeft aangevraagd. Dit moet u binnen 3 maanden na uw aanvraag doen.
 • Maak direct een afspraak voor het aanvragen.

 • Een pasfoto. Er gelden strenge eisen voor de pasfoto. Bekijk deze eisen op de Begin externe link: website van de Rijksoverheid(Externe link), einde externe link..
 • Originele documenten waarmee u aantoont dat u een tweede paspoort nodig heeft.
 • Alle reisdocumenten die u heeft.
  Is uw eerste paspoort niet in uw bezit vanwege een visumaanvraag? Dan is een kopie ook toegestaan. U moet dan wel de pagina met uw personalia (houderpagina) én alle visumbladzijden die bestempeld zijn kopiëren. Vergeet niet een schriftelijk bewijs mee te nemen van de ambassade of het consulaat waar uw eerste paspoort is.

Is uw paspoort Begin link: gestolen of kwijt, einde link. ? U vult een verklaring van vermissing in tijdens uw aanvraag op het Stadhuis of Stadskantoor.

 • tweede paspoort voor 18 jaar en ouder: € 77,85
 • tweede paspoort tot 18 jaar: € 58,85
 • toeslag spoedprocedure: € 53

Tarieven gelden in 2023.

U betaalt deze kosten bij uw aanvraag aan de balie. Op Stadhuis Spui kunt u pinnen en contant betalen. Op stadskantoor Leyweg kunt u alleen pinnen. Het is helaas niet mogelijk om met een creditcard te betalen.

De aanvraag duurt 5 werkdagen. Op het afhaalbewijs staat vanaf wanneer u het paspoort kunt ophalen en wat u moet meenemen bij het ophalen. Haal het paspoort binnen 3 maanden na uw aanvraag op. Daarna wordt het document ongeldig en is de gemeente verplicht het te vernietigen. Wilt u na deze 3 maanden toch een reisdocument? Dan moet u een nieuwe aanvraag doen en opnieuw betalen.

Als uw paspoort kwijt of gestolen is, duurt het langer. U krijgt bericht van de gemeente.

Heeft u het nieuwe tweede paspoort snel nodig? Geef dan tijdens uw afspraak aan dat u gebruik wilt maken van de spoedprocedure. De wachttijd is dan korter maar het kost ook meer (kijk bij ‘Kosten’). Als u de aanvraag vóór 14.00 uur indient, kunt u uw nieuwe tweede paspoort na 2 werkdagen ophalen. Bijvoorbeeld: maandag vóór 14.00 uur indienen is woensdag ophalen.

Bent u tijdelijk in Nederland, staat u niet ingeschreven op een adres en bent u niet van plan zich in Nederland te vestigen? Leest u dan de informatie Begin link: paspoort en identiteitskaart voor Nederlanders in het buitenland, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070