Bedrijfsparkeervergunning voor autodate aanvragen

Deelt u met uw buurtgenoten een auto en woont u in een gebied met betaald parkeren? Dan kunt u een bedrijfsparkeervergunning en een gereserveerde parkeerplaats voor die deelauto aanvragen.

De aanvraag kan alleen gedaan worden door een organisatie. Dit kan een organisatie zijn waarvan u en uw buurtgenoten deelnemers zijn. Of een organisatie die u inhuurt.

  • Als u en uw buurtgenoten de deelauto aanbieden en de abonnementen regelen, vraagt u de vergunning aan. Als u en uw buurtgenoten nog niet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (als bewonersorganisatie of deelauto-aanbieder), moet u zich inschrijven.
  • Als u en uw buurtgenoten gebruik maken van een bedrijf dat de auto levert en de abonnementen regelt, dient dit bedrijf de vergunning aan te vragen. Een inschrijving bij de Kamer van Koophandel voor u en uw buurtgenoten is dan niet nodig.
  • De deelauto moet bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer op naam staan van de organisatie die de vergunning aanvraagt. De auto mag ook geleased of gehuurd worden door de organisatie die de vergunning aanvraagt.
  • U deelt de auto met minstens 5 buren die op verschillende adressen wonen.

  • Een inschrijfnummer van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • Een lease- of huurcontract op naam van de aanvragende organisatie als de deelauto een lease- of huurauto is.
  • Een kopie van de contracten waarin de onderlinge afspraken over het delen van de auto vastliggen. Dit is alleen nodig als uw organisatie geen website heeft waar buurtgenoten zich kunnen aanmelden als abonnee.

  • De prijs van een vergunning met een gereserveerde parkeerplaats in een gebied met betaald parkeren kost € 90 (bedrag 2023)
  • Bij iedere vergunningaanvraag betaalt u € 16,05 aan legeskosten (bedrag 2023).
  • Van Begin link: wanneer tot wanneer, einde link. uw vergunning precies loopt, ligt aan de wijk waarvoor u een vergunning heeft.

Is uw aanvraag goedgekeurd dan wordt het te betalen bedrag geïncasseerd van het door u opgegeven IBAN-nummer. U krijgt daarna binnen 1 week een toekenningsbesluit.

De gemeente neemt ook contact met u op om de beste plek voor de gereserveerde parkeerplaats af te spreken. Voor elektrische auto’s plaatst de gemeente ook een laadpaal.

De vergunning is geldig op de voor uw organisatie gereserveerde plaats en in het omliggende bedrijfsvergunninggebied. Let op: de grenzen van dit gebied kunnen anders zijn dan voor een bewonersvergunning.

In Den Haag kunt u op een aantal plaatsen alleen parkeren met mobiel betalen of betalen bij de parkeerautomaat. Parkeervergunningen worden daar niet uitgegeven of zijn beperkt geldig. Bijvoorbeeld is in veel winkelstraten de vergunning niet geldig tijdens de openingstijden van de winkels. Vergunninghouders mogen daar alleen buiten de openingstijden van de winkels parkeren.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070