Grafrecht regelen

Grafrechten geven recht op een plek op een begraafplaats voor een bepaalde periode. Er zijn grafrechten voor een algemeen graf en een particulier graf.

Heeft u de grafrechten voor een particulier graf? Dan kunt u:

Bij een algemeen graf is dit niet mogelijk.

Afstand doen van grafrecht

U kunt op ieder moment zelf afstand doen van uw rechten voor een particulier graf. Stuur daarvoor een door u ondertekende brief naar de Administratie gemeentelijke begraafplaatsen. U krijgt geen geld terug als u eerder afstand doet van het grafrecht.

Vervallen van grafrecht

Soms kan het grafrecht aan de gemeente vervallen. Dat wil zeggen het recht op het graf weer teruggaat naar de gemeente. Dit gebeurt als degene die de grafrechten heeft:

  • overlijdt en nabestaanden afstand doen van het grafrecht
  • overlijdt en het grafrecht na 1 jaar nog niet is overgeboekt op een andere persoon
  • niet op tijd grafbedekking aanbrengt (binnen 1 jaar nadat het graf is uitgegeven)
  • niet zorgt voor een goede staat van de grafbedekking
  • de grafruimte niet voor een bepaalde tijd verlengt

Ruimen van het graf

Is het recht op het graf vervallen en is de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar verstreken? Dan kan de gemeente het graf ruimen en opnieuw uitgeven. De stoffelijke resten worden dan op een gesloten gedeelte van de begraafplaats herbegraven.

Degene die de grafrechten had of de nabestaanden van deze persoon moeten er wel voor zorgen dat de grafsteen, planten of andere grafbedekking weggehaald worden. Eventueel kan de begraafplaats dit verzorgen. Dit kost € 115 in 2023.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070