Grafrecht verlengen

Hebt u de grafrechten van een particulier graf en loopt de termijn af? Dan kunt u het grafrecht verlengen met een termijn van 5, 10, 15 en 20 jaar.

Een jaar voordat de termijn verstrijkt, ontvangt u automatisch een voorstel van de administratie van de gemeentelijke begraafplaatsen. Daarin staat wat de kosten, rechten en plichten zijn om het grafrecht te verlengen. Bij het voorstel zit ook het formulier om de grafrechten te verlengen.

U kunt ook zelf een verzoek indienen om het grafrecht te verlengen. Stuur daarvoor een brief of e-mail met uw verzoek naar:

Administratie gemeentelijke begraafplaatsen
Kerkhoflaan 12
2585 JB Den Haag
E-mail: Begin link: begraafplaatsen@denhaag.nl, einde link.

Verlengen kan niet eerder dan 2 jaar voordat de termijn verstreken is. Dat is in de wet vastgelegd.

 • U moet de verlenging uiterlijk 3 maanden indienen voordat de lopende termijn stopt.
 • Na verlenging bent u als rechthebbende van het graf verplicht om het jaarlijkse onderhoud door de gemeente te laten verzorgen.

B-graf

Tarieven 2023:

 • 5 jaar: € 530
 • 10 jaar: € 1.060
 • 15 jaar: € 1.590
 • 20 jaar: € 2.120
 • verlengen per jaar: € 106

A1-graf

Tarieven 2023:

 • 5 jaar: € 570
 • 10 jaar: € 1.140
 • 15 jaar: € 1.725
 • 20 jaar: € 2.280
 • verlengen per jaar: € 114

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070