Brede Buurtschool

In een brede buurtschool werken verschillende organisaties met de school en de ouders samen aan de ontwikkeling van kinderen. Bijvoorbeeld kinderopvang, sportvereniging, culturele instelling of bibliotheek.

In brede buurtscholen kunnen alle leerlingen hun talenten ontwikkelen. Zo nodig is er extra aandacht voor vakken die zij moeilijk vinden. Hiermee krijgen alle kinderen kansen om verder te komen. De gemeente vindt de brede buurtscholen belangrijk en trekt er extra geld voor uit. Hiermee kunnen brede buurtscholen extra lessen en activiteiten organiseren. Ook kunnen ze daarmee hun schoolgebouw geschikt maken voor breder gebruik dan alleen onderwijs.

Verschillende soorten brede buurscholen

Dansen bij de brede buurtschool Toermalijn

Alle brede buurtscholen willen kinderen extra kansen bieden. Hoe ze dit doen, met welke activiteiten en met welke organisatie(s) verschilt per buurt en per school. Geen enkele brede buurtschool is hetzelfde.

De brede buurtschool is er voor jong en oud. Er zijn brede buurtscholen in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs. Soms zijn er ook activiteiten voor ouders of voor de buurt, bijvoorbeeld Nederlandse taalles.

Extra lessen

Er zijn in Den Haag basisscholen waar alle leerlingen 6 uur per week extra les krijgen. Dit noemen we het Leerkansenprofiel. Tijdens de extra lessen is er extra aandacht voor taal en rekenen, maar het leren gaat vaak op een andere manier. Kinderen maken bijvoorbeeld een gedicht of gaan rappen. Dat is goed voor de taalontwikkeling. Er is ook aandacht voor andere talenten die belangrijk zijn om te ontwikkelen. Leerlingen maken muziek, gaan op onderzoek uit. Ze dansen, koken, sporten of werken buiten in een schooltuin. In het voortgezet onderwijs krijgen leerlingen bijvoorbeeld extra lessen of hulp bij bepaalde vakken. Of ze doen werkervaring op in de buurt.

Ondersteuning voor scholen

Om brede buurtscholen te stimuleren en te ondersteunen, is de Stichting Brede Buurtschool Den Haag opgericht. De stichting adviseert en ondersteunt scholen en de organisaties waarmee zij samenwerken. Ook worden er kennisbijeenkomsten georganiseerd.

Meer informatie vindt u op de website van de Begin externe link: Stichting Brede Buurtschool Den Haag(Externe link), einde externe link..

Scholen kunnen via het Begin link: Onderwijsloket, einde link. subsidie aanvragen voor brede buurtschoolactiviteiten.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070