Terrassenbeleid

De gemeente wil de straten en pleinen in de stad goed bereikbaar houden. Bijvoorbeeld voor bewoners, ambulance, brandweer en politie. Daarom zijn de regels voor het plaatsen en gebruiken van terrassen aangepast.

De aangepaste regels gelden vanaf 1 maart 2023. Vanaf 1 juli 2023 controleert de gemeente actief of iedereen zich aan de regels houdt. Tussen 1 maart 2023 en 1 juli 2023 wijst de gemeente u op de regels.

Ondernemers met een terras konden tijdens de coronaperiode gebruikmaken van een regeling. Daarmee konden zij hun terrassen maximaal 25% groter maken. Dat was nodig om 1,5 meter afstand te houden tussen de gasten. Deze coronamaatregelen gelden nu niet meer. Daarom stopt de regeling.

U mag geen terras meer neerzetten op parkeerplaatsen buiten de Begin externe link: Retailmonitor 2017(Externe link), einde externe link. (RIS301527)). Ook het plaatsen van terrassen in de winter stopt.

De regels hieronder zijn een samenvatting. Wilt u alle informatie bekijken? Onder Begin link: Meer informatie, einde link. staan links naar alle besluiten over het terrassenbeleid.

Ambulance, brandweer en politie, moeten altijd genoeg ruimte hebben om door te kunnen rijden naar een noodgeval.

 • In gebieden voor voetgangers: minstens 3,50 meter ruimte in een rechte lijn.
 • In straten waar auto’s en fietsers rijden: op de stoep moet altijd minimaal 1.50 meter ruimte zijn. Dit moet in een rechte lijn zijn.

Het aanbieden van drank en voedsel op terrassen moet direct vanuit het bedrijfspand dat erbij hoort. Er mag dus geen tappunt op het terras staan.

Voor servieskasten geldt:

 • de kast moet direct te verplaatsen zijn
 • er staat geen reclame op
 • de kast wordt niet gebruikt als terrasafscheiding.

De gemeente geeft meestal alleen een vergunning voor een terras direct aan de voorkant van het bedrijfspand. Het gaat dan om het bedrijfspand waar het terras bij hoort. Er is een uitzondering als het niet mogelijk is om het terras direct aan het bedrijfspand te plaatsen.

U mag parasols plaatsen als ze:

 • makkelijk weg te halen zijn,
 • inklapbaar zijn,
 • niet in de grond vastgemaakt worden
 • niet groter zijn dan het terrasoppervlak waar u een vergunning voor heeft,
 • geen zijflappen hebben.

Wilt u een parasol in de grond vastmaken? Dan heeft u daar toestemming van de gemeente voor nodig. U moet hiervoor een Begin link: omgevingsvergunning aanvragen, einde link. .

Er zijn verschillende regels voor terrasafscheidingen. Welke regels gelden, hangt af van het soort terras dat u heeft:

Terrasafscheidingen bij een gevelterras

Een gevelterras is een terras aan de voorkant van het bedrijfspand (de gevel). Terrasafscheidingen bij gevelterrassen mogen haaks op de gevel en parallel aan de gevel worden geplaatst. Dit mag onder de volgende voorwaarden:

 • Terrasafscheidingen haaks op de gevel van uw bedrijfspand worden in een rechte lijn geplaatst. Ze zijn maximaal 1.80 meter hoog (vanaf de grond gemeten). Vanaf 1 meter zijn ze helemaal doorzichtig.
 • Terrasafscheidingen parallel aan de gevel van uw bedrijfspand mogen de helft van de breedte van het terras beslaan. Dus als uw terras 10 meter breed is, mag uw terrasafscheiding maximaal 5 meter breed zijn. De terrasafscheidingen zijn maximaal 1,50 meter hoog (vanaf de grond gemeten) en helemaal doorzichtig.

Terrasafscheidingen bij een parkeerplaatsterras

Een parkeerplaatsterras is een terras in een parkeervak. Voor een terrasafscheiding gelden de volgende voorwaarden:

 • Terrasafscheidingen moet u plaatsen aan de kant van de straat en aan beide zijkanten van het terras. Een terrasafscheiding aan de kant van de stoep mag niet.
 • De terrasafscheidingen mogen niet hoger zijn dan 90 cm (vanaf de grond gemeten).

Terrasafscheidingen bij een plein- en eilandterras

Een eilandterras is een terras tegenover de voorkant van het bedrijfspand. Een pleinterras is een terras op een aangewezen plein.

De aangewezen pleinen voor een pleinterras zijn:

 • Plein
 • Plaats
 • Grote Markt
 • Anna Paulownaplein
 • Kurhausplein
 • Driehoekjes
 • Visbanken
 • Rabbijn Maarssenplein
 • Stationsweg tussen Oranjelaan en Stationsplein.

Op plein- en eilandterrassen mag u geen terrasafscheiding plaatsen. U mag wel plantenbakken plaatsen. De plantenbakken mogen:

 • Niet hoger zijn dan 1 meter (inclusief planten);
 • Niet meer dan 25% van de breedte of de lengte van het terras innemen.

Terrasschotten bij solitaire eilandterrassen

Heeft u een eilandterras waar geen eilandterras van een andere ondernemer naast staat? Dan heeft u een solitair eilandterras. U mag daar geen terrasafscheiding plaatsen. Heeft u al een vergunning voor een terrasafscheiding? Dan mag u die terrasafscheiding laten staan tot 1 maart 2027.

Een terras mag geen overlast veroorzaken voor de omgeving. Ook moet de gemeente de weg kunnen onderhouden. Het terras mag de weg niet beschadigen.

In sommige bijzondere situaties mag u geen terras plaatsen. Bijvoorbeeld bij demonstraties met een verhoogd risico, grote evenementen of een staatsbezoek.

Vergunningen voor het plaatsen van terrassen op parkeerplaatsen zijn 5 jaar geldig. Parkeerplaatsterrassen zijn alleen toegestaan:

 • in de Begin externe link: Retailmonitor 2017(Externe link), einde externe link. (RIS301527)) en in de Lange Houtstraat, Zuidwal, Kortenaerkade, Veenkade, Noordwal, Toussaintkade, Hooigracht, Smidswater, Zwarteweg, Oranjebuitensingel, Uilebomen, Groenewegje, Dunne Bierkade en Bierkade;
 • Bij een maximale snelheid van 30 kilometer per uur;
 • Tijdens het zomerterrasseizoen (van 1 maart tot en met 31 oktober). Buiten het terrasseizoen is de ruimte weer beschikbaar als parkeerplaats.

Parkeerplaatsterras bij terrasboot

Terrasboten moeten bereikbaar zijn. En op de terrasboten moet het uitzicht te zien zijn. Daarom krijgt u met een vergunning voor een parkeerplaatsterras bij een terrasboot maximaal 1 parkeerplaats op de kade. De parkeerplaats is in de buurt van de terrasboot.

Om een parkeerplaatsterras in te richten heeft u geen parkeerdrukmeting en draagvlakonderzoek meer nodig.

De gemeente wil dat ondernemers de vrije terrasruimte zoveel mogelijk gebruiken. Daarom geeft zij voor sommige terraspleinen een vergunning voor het plaatsen van een terras. Ook als dat terras niet direct aan de voorkant ligt van het bedrijfspand dat erbij hoort.

Dit geldt alleen voor de volgende pleinen:

 • Plein
 • Plaats
 • Grote Markt
 • Anna Paulownaplein
 • Kurhausplein
 • Driehoekjes
 • Visbanken
 • Rabbijn Maarssenplein
 • Stationsweg tussen Oranjelaan en Stationsplein.

Samen met de ondernemers maakt de gemeente een indeling voor de plaatsing van de terrassen. Komt er een nieuwe ondernemer bij of gaat een ondernemer weg? Dan moeten de ondernemers samen naar de indeling kijken. Als zij er niet samen uitkomen, maakt de gemeente een indeling. De indeling wordt dan gebaseerd op de grootte van het pleinterras en gevelbreedte van het bedrijfspand dat grenst aan het plein. De oppervlakte van het terras op het plein blijft hetzelfde.

U kunt uw melding doen of een vergunning voor een terras aanvragen. Dit doet u via de pagina Begin link: Terras op de openbare weg plaatsen, einde link. .

Heeft u vragen over het terrassenbeleid? Stuur dan een e-mail aan Begin link: apv-vergunningen@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070