Huisnummer aanvragen

Een eigen huisnummer is nodig voor de postbezorging en de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Heeft u geen eigen huisnummer? Dan kunt u dat aanvragen bij de gemeente.

U hoeft geen huisnummer aan te vragen als u ook een omgevingsvergunning aanvraagt. Bij een nieuwe omgevingsvergunning krijgt u namelijk automatisch een huisnummer.

Gaat u (ver)bouwen en heeft u nog geen omgevingsvergunning aangevraagd? Doe dan eerst een vergunningscheck op Begin externe link: omgevingsvergunning aanvragen(Externe link), einde externe link.. Als de gemeente u de vergunning geeft, krijgt u automatisch een nieuw huisnummer.

Als u geen omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u op deze pagina een huisnummer aanvragen. Dit doet u door het formulier in te vullen en de documenten mee te sturen. Hierna onderzoekt de gemeente uw aanvraag door te controleren of:

 • de woning zelfstandig is
 • de woning voldoet aan het bouwbesluit
 • de eigenaar van het gebouw een omgevingsvergunning heeft.

Als uw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u een huisnummer. De gemeente geeft dit huisnummer door aan alle officiële organisaties zoals de Belastingdienst. Geef zelf uw nieuwe huisnummer door aan andere instanties die uw adres moeten weten.

U krijgt alleen een nieuw huisnummer bij een ‘zelfstandig verblijfsobject’. Dit is bijvoorbeeld een huis, appartement of bedrijfsruimte. Zo’n woning of ruimte moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde toegang zoals een portiek, galerij of trappenhuis.
 • Een eigen voor- of achterdeur die u van binnen en buiten op slot kunt doen.
 • Kan als zelfstandige woning of bedrijfsruimte worden verkocht of verhuurd.
 • Eigen voorzieningen zoals een badkamer, toilet en keuken waaruit blijkt dat de woning of bedrijfsruime zelfstandig is.

 • Een situatieschets (tekening) van de woning of bedrijfsruimte waarvoor u een huisnummer aanvraagt.
 • Een plattegrond en indeling van de ruimte of het gebouw in de oude en nieuwe situatie.
 • Een kopie van het koop- of huurcontract (als dit voor uw situatie geldt).
 • Informatie over wanneer de situatie zoals die nu is, is ontstaan. Bijvoorbeeld de datum van de (ver)bouw tot kamers of appartement (als dit voor uw situatie geldt).

Tekeningen hoeft u niet helemaal op schaal aan te leveren. Ze moeten wel een duidelijk beeld geven van de echte situatie.

Gratis.

 • Huurt u een kamer? En deelt u badkamer, toilet en keuken met andere bewoners? Dan kunt u geen eigen huisnummer aanvragen.
 • Zonder een geldig huisnummer kunt u zich niet op het adres inschrijven of uw bedrijf inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK).
 • Wilt u een zelfstandige woning verbouwen tot 2 of meer zelfstandige woningen? Dit heet bouwkundig splitsen. Bekijk de regels hiervoor op Begin link: woning bouwkundig splitsen, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070