Asbest verwijderen melden

Als u asbest gaat verwijderen dan moet u dit aan de gemeente melden vóórdat u met het werk begint.

Als u asbest gaat verwijderen moet u dit melden bij de gemeente. U moet hiervoor een Begin link: sloopmelding, einde link. indienen.

U hoeft géén sloopmelding in te dienen in de volgende gevallen:

 • bij sloopactiviteiten na een aanschrijving volgens de Woningwet
 • het slopen van een seizoensgebonden bouwwerk
 • het voornemen tot slopen dat uitsluitend bestaat uit geheel of gedeeltelijke verwijderen van asbesthoudende:

  • geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen
  • beglazingskit dat is verwerkt in de constructie van kassen
  • rem- en frictiematerialen
  • pakkingen uit verbrandingsmotoren
  • pakkingen uit procesinstallaties onderscheidenlijk verwarmingstoestellen met een nominaal vermogen van ten hoogste 2.250 kw

Stuur met uw sloopmeldingsformulier de volgende stukken mee:

 • naam en adres van de eigenaar van het te slopen bouwwerk
 • naam en adres van diegene die de sloopwerkzaamheden zal uitvoeren
 • adres en aard van het te slopen bouwwerk
 • de data, tijdstippen en een beschrijving van de wijze waarop het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden zal plaatsvinden
 • Als u asbest gaat verwijderen dan heeft u een ‘Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering’ nodig. Dit is een rapport opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

Het asbestinventarisatierapport is niet vereist als u zelf (en niet door een bedrijf) de volgende asbesthoudende materialen weghaalt uit uw woning of woongebouw:

 • Het verwijderen van geschroefde, asbesthoudende platen waarin de vezels hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien, uit een woning met een oppervlakte van maximaal 35 vierkante meter per kadastraal perceel.
 • Het verwijderen van asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking uit een woning met een oppervlakte van maximaal 35 vierkante meter per kadastraal perceel.

 • U kunt op het Begin externe link: Omgevingsloket Online (OLO)(Externe link), einde externe link. een check doen. Aan de hand van een paar vragen weet u meteen of u een sloopmelding moet indienen. Het aanvraagformulier vindt u ook in het OLO. Om het aanvraagformulier via het OLO in te dienen, heeft u een DigiD nodig. Als u nog geen DigiD heeft kunt u deze Begin externe link: aanvragen(Externe link), einde externe link..
 • Wanneer u bijlagen wilt uploaden bij uw vergunningaanvraag, mogen in de bestandsnaam geen spaties staan. Ook haakjes of tekens boven de letters zoals de accenten, umlauten en trema’s mogen niet. De bestandsnaam van een bijlage mag alleen hoofd- en kleine letters (A-Z en a-z), cijfers (0-9), streepjes (-) en underscores (_) bevatten. Anders lukt het niet om de bestanden te uploaden.

Binnen 5 werkdagen krijgt u bericht van de gemeente of u genoeg gegevens heeft ingediend. Zijn de gegevens voldoende dan krijgt u daar bericht van en kunt u gaan slopen.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070