Overzicht nevenwerkzaamheden directeuren

Het overzicht nevenwerkzaamheden directeuren vermeldt de nevenwerkzaamheden van de gemeentesecretaris, de algemeen directeuren en de directeuren van de diensten of dienstonderdelen van de gemeente Den Haag. Het overzicht wordt halfjaarlijks bijgewerkt.

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Geen nevenwerkzaamheden

Bestuursdienst (BSD)

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Stichting Boy Edgar Prijs, bestuurslid nee

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Rekenkamercommissie in Zevenaar, voorzitter ja 2018 2022

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Bureau Gateway, review Team Leader nee 29-11-2019
SIOO, assessor ja 29-11-2019
P&I management bv, aandeelhouder nee 29-11-2019
Exodus Zuid Holland, voorzitter RvT nee 01-01-2016
fotograaf ja 29-11-2019

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Geen nevenwerkzaamheden

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Geen nevenwerkzaamheden

Dienst Bedrijfsvoering (DBV)

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Geen nevenwerkzaamheden

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Geen nevenwerkzaamheden

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Geen nevenwerkzaamheden

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Geen nevenwerkzaamheden

Dienst Publiekszaken (DPZ)

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Geen nevenwerkzaamheden

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Geen nevenwerkzaamheden

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Surinaamse Korfbalbond , voorzitter nee
Stichting Deborafonds, penningmeester nee

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Waarderingskamer, lid nee 1-11-2016
Stichting J.H. Christiaanse, bestuurslid nee 17-4-2014

Dienst Stadsbeheer (DSB)

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Raad voor het Openbaar Bestuur, raadslid 2019
Universiteit Utrecht / digitaal leiderschap, research fellow 2019
Raad van Toezicht Libertas Leiden, voorzitter Ja 2015

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
BOB, lid van het curatorium nee

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Pulchri Studio Den Haag, secretaris van het bestuur nee 1-1-2012

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Raad van Toezicht Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) Noord Holland, secretaris nee januari 2017

Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO)

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Geen nevenwerkzaamheden

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Kievoet Consultancy, eigenaar ja

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Geen nevenwerkzaamheden

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Geen nevenwerkzaamheden

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Praktijkredactie Gebiedsontwikkeling.nu nee

Gemeentelijke Accountantsdienst (GAD)

GGD Haaglanden

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Geen nevenwerkzaamheden

Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW)

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, voorzitter bestuur nee 1-12-2019

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Wit Gele Kruis, penningmeester van het bestuur nee

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Geen nevenwerkzaamheden

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Nederlandse Boksbond (NBB), lid hoofdbestuur (vice-voorzitter) nee
Stichting Nederland Sport, voorzitter nee

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten (SZW)

Omschrijving functie Betaalde functie Ingangsdatum Einddatum
Inholland, raad van advies nee 1-5-2018

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070