Geadopteerde kinderen afkomstig uit het buitenland inschrijven

Heeft u een kind in het buitenland geadopteerd en gaat het kind in Den Haag wonen? Dan moet u het kind inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Niet alle buitenlandse adopties worden geregistreerd. Alleen buitenlandse adopties die volgens Nederlands recht kunnen worden erkend, kunnen in de BRP worden geregistreerd. Of de buitenlandse adoptie kan worden erkend en geregistreerd wordt steeds afzonderlijk beoordeeld.

 • Een Begin link: geldig legitimatiebewijs, einde link. van het adoptiekind en van de ouder(s). Dit mag geen rijbewijs zijn.
 • Heeft uw kind al de Nederlandse nationaliteit bij aankomst in Nederland? Neem dan ook het Nederlands legitimatiebewijs van uw kind mee.
 • Een Begin link: bewijs van bewoning, einde link. .
 • Een recente, originele geboorteakte van uw kind. Dit is geen voorwaarde voor inschrijving. De akte kan ook op een later tijdstip (op afspraak) worden ingeleverd.
 • De buitenlandse uitspraak van de rechter of andere instantie over de adoptie.
 • Mocht u andere buitenlandse adoptiepapieren hebben, neemt u die dan ook mee.

Afhankelijk van de situatie kunnen aanvullende documenten worden gevraagd.

Maak digitaal een afspraak op Stadhuis Spui.

 • Dat doet u met onderstaande groene knop. Lukt het niet om op tijd een afspraak te maken via de website, dan kunt contact opnemen met Begin link: 14070, einde link. . Zij bekijken dan of het nodig is de afspraak te vervroegen.
 • Vul bij het maken van de afspraak het juiste vestigingsadres in. Dit is het adres waarop uw kind moet worden ingeschreven.
 • U komt vervolgens met uw kind persoonlijk langs op de afspraak.
Let op: zorg dat u op tijd bent voor uw afspraak. Als u te laat komt, kunt u mogelijk niet meer geholpen worden.

 • U maakt eerst telefonisch een afspraak met de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND), voor zowel de aanmelding van uw kind bij de BRP, als voor de aanvraag van de verblijfsvergunning voor uw kind. Bekijk hiervoor de informatie Begin externe link: adoptie- of pleegkind(Externe link), einde externe link. van de IND.
 • U komt persoonlijk langs op de afspraak met uw kind.
 • U krijgt in principe binnen 4 weken bericht dat uw kind is ingeschreven in de BRP. In dit bericht staat ook het Burgerservicenummer (BSN) van uw kind vermeld.
 • De IND behandelt de aanvraag voor een verblijfsvergunning en informeert u over de procedure van deze aanvraag.

Gratis.

Dit hangt af van uw persoonlijke situatie en de documenten die nodig zijn. Meestal wordt uw inschrijving binnen 4 weken verwerkt nadat u alle documenten heeft ingeleverd. U krijgt dan een brief van de gemeente met de bevestiging van uw inschrijving.

Wilt u de geboorteakte en de adoptieakte van uw geadopteerde kind in laten schrijven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente? Kijk voor meer informatie op de pagina Begin link: Buitenlandse akte inschrijven, einde link. .

Documenten uit bepaalde landen moeten een legalisatie of apostille hebben (kijk op de Begin externe link: website van de Rijksoverheid(Externe link), einde externe link.).

Er zijn eisen gesteld aan de taal waarin de documenten mogen worden opgesteld. Lees de eisen voor Begin link: vertalingen van buitenlandse documenten, einde link. .

De gemeente controleert of de identiteitspapieren echt zijn.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070