Aangifte van geboorte doen

Als u een baby heeft gekregen moet u aangifte van de geboorte doen bij de burgerlijke stand van de gemeente.

De aangifte moet gedaan worden in de gemeente waar de baby is geboren.

De aangifte mag gedaan worden door:

 • moeder, vader of duomoeder van het kind
 • iemand die bij de geboorte aanwezig was (vriendin, opa of oma, verloskundige, enzovoorts)
 • iemand bij wie de baby in de woning is geboren
 • het hoofd van het ziekenhuis of de kliniek waar de baby is geboren of een medewerker die het hoofd hiervoor machtigt.

Als er niemand is die het kind mag aangeven, dan doet de burgemeester van de gemeente de aangifte. De burgemeester wijst hiervoor een ambtenaar aan.

 • Geldig identiteitsbewijs van de persoon die aangifte doet. Dit mag een rijbewijs zijn als de persoon die aangifte doet ingeschreven staat in de BRP van de gemeente waar de aangifte gedaan wordt.
 • Geldig identiteitsbewijs van de moeder.

De gemeente controleert of uw identiteitspapieren echt zijn.

 • De geboortenamen, geboortedatum en geboortetijd van het kind. Hiervoor kunt u een geboortebericht van het ziekenhuis of de verloskundige meenemen (waar ook de naam van de moeder op staat). Het geboortebericht is niet verplicht; u mag de informatie ook zelf doorgeven.
 • Als het kind voor de geboorte al is erkend: een afschrift van de erkenningsakte.
 • Gaat het om de geboorte van uw eerste kind? Kijk dan voor meer informatie over het kiezen van de achternaam bij Begin link: naamkeuze, einde link. .
 • U kunt uw trouw- of partnerschapsboekje meenemen. Dan schrijft de ambtenaar uw kind hierin bij (is niet verplicht).

 • U doet binnen 3 werkdagen na de geboorte van het kind aangifte aan de balie van Publiekszaken op Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg. De dag van geboorte telt niet mee voor de termijn.
 • Een ambtenaar van de burgerlijke stand maakt dan de geboorteakte op. Dit is het bewijs dat een kind geboren is.
  Als de moeder in Den Haag staat ingeschreven, wordt het kind na de geboorteaangifte opgenomen in de basisregistratie personen (BRP) en krijgt direct een burgerservicenummer (BSN). Hiervan wordt een schriftelijk bewijs meegegeven.
  Als de moeder in een andere gemeente staat ingeschreven dan regelt die gemeente de afgifte van het BSN.
 • Als u een afspraak maakt, hoeft u niet te wachten op het stadskantoor.
 • Is er binnen 3 dagen geen afspraakmogelijkheid, dan kunt u contact opnemen met 14070.

Aangifte van geboorteaangifte doen is gratis. Bij de aangifte maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte op. Wilt u daar een afschrift (kopie) van, zeg dat er dan bij. U krijgt het afschrift dan direct mee. Het afschrift kost € 15,70 (tarief 2023).

Geen inwoner van Den Haag?

Staat u niet ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van Den Haag, maar is uw kind hier geboren? Dan doet u de aangifte van geboorte in Den Haag:

 • De ambtenaar controleert uw persoonsgegevens bij de gemeente waar u ingeschreven staat.
 • De gemeente Den Haag geeft de geboorte van uw kind door aan uw woongemeente.
 • Van uw woongemeente ontvangt u vervolgens een burgerservicenummer (BSN) voor uw kind.

Kind geboren in Nederland met een niet-Nederlandse nationaliteit

Heeft het kind een niet-Nederlandse nationaliteit? Dan moet na de aangifte een verblijfsvergunning voor het kind worden aangevraagd. Dit kan online. Lees meer op de Begin externe link: website van de IND(Externe link), einde externe link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070