Erkenning kind vóór de geboorte

Als de ouders van een kind niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben gesloten, kan de vader of de moeder uit wie het kind niet is geboren (duomoeder) het kind erkennen. Dat kan al voordat het kind is geboren. Dit heet ‘erkenning ongeboren vrucht’.

 • De erkenner moet persoonlijk aanwezig zijn voor de erkenning ongeboren vrucht.
 • Wilt u dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt? Dan moet de moeder uit wie het kind wordt geboren bij de erkenning van het 1e kind persoonlijk aanwezig zijn voor de Begin link: naamskeuze, einde link. . Deze naamskeuze geldt voor kinderen met de Nederlandse nationaliteit. De naamskeuze kan alleen gedaan worden voor het 1e kind en geldt ook voor de volgende kinderen van dezelfde ouders.
  Zij kan dan meteen toestemming geven voor de erkenning van het kind.
 • Wilt u dat het kind de achternaam krijgt van de moeder uit wie het kind geboren wordt? Dan hoeft deze moeder niet persoonlijk aanwezig te zijn. Zij vult dan het formulier Toestemming tot erkenning vóór de geboorte in en geeft dit mee aan de erkenner.

Formulier Toestemming tot erkenning vóór de geboorte

(PDF, 7,4 KB)
 • Staan 1 of beide ouders niet ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Den Haag? Dan moet de gemeente Den Haag eerst de persoonsgegevens controleren bij de gemeente waar de ouder(s) staan ingeschreven.
 • Als de erkenner na erkenning van het 1e kind eventuele volgende kinderen wil erkennen, dan hoeft de moeder uit wie het kind is geboren alleen schriftelijk toestemming te geven. Deze kinderen krijgen dezelfde achternaam als het 1e kind.

 • een geldig identiteitsbewijs van de moeder uit wie het kind wordt geboren en de erkenner (man/vrouw)
 • indien van toepassing het formulier toestemming erkenning voor de geboorte

Woont de moeder uit wie het kind wordt geboren of de erkenner in het buitenland? Dan kunnen meer documenten nodig zijn. Maak dan een afspraak via onderstaande groene button.

Om een kind vóór de geboorte te erkennen, maakt u een afspraak bij Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg.

Gratis.

Als aan alle voorwaarden is voldaan wordt de erkenningsakte direct opgemaakt. Een afschrift van deze akte moet u meenemen bij de geboorteaangifte van het kind.

De gevolgen van de erkenning van een ongeboren vrucht zijn:

 • Bij geboorte krijgt het kind de Nederlandse nationaliteit, als één of beide ouders Nederlander zijn.
 • De ouder die het kind erkent krijgt een (gedeelde) financiële verantwoordelijkheid voor het kind.
 • Er ontstaat een erfrechtelijke band tussen de erkenner en het kind.

Erkenning van een ongeboren vrucht heeft grote voordelen vergeleken met het erkennen van het kind na de geboorte:

 • Het kind heeft meteen bij de geboorte 2 juridische ouders. De erkenner staat direct als ouder in de geboorteakte.
 • Afhankelijk van de nationaliteit wordt bij de erkenning van het eerste kind een naamskeuze vastgelegd. Deze keuze geldt dan voor alle volgende kinderen van diezelfde ouders.

Zie ook de informatie op de website van de Rijksoverheid: Begin externe link: welke voorwaarden gelden er als ik mijn kind wil erkennen(Externe link), einde externe link.?

Vanaf 1 januari 2023 krijgt de erkenner samen met de moeder automatisch het gezamenlijk gezag over het kind.

Erkenning ongeboren vrucht in 2022

Voor kinderen die erkend zijn vóór 1 januari 2023 verandert er niets. Voor hen geldt de oude wet. Dat betekent dat er alleen automatisch gezamenlijk gezag is als kinderen binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn geboren. Ongehuwde en niet geregistreerde ouders moeten het gezamenlijk gezag nog zelf regelen bij de rechtbank.

Lees voor meer informatie de Begin externe link: website van de Rijksoverheid(Externe link), einde externe link..

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070