Appartementsrechten

Als u een appartement koopt, heeft u samen met de andere appartementseigenaren het recht op de grond: het recht van erfpacht.

Appartementsrechten ontstaan als een pand in verschillende zelfstandige appartementen wordt gesplitst. Uw appartementsrecht is:

 • uw recht op eigen gebruik van een appartement
 • een aandeel in het gezamenlijke eigendom van het gebouw en wat daar allemaal bij hoort (de gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen en het recht van erfpacht op de grond)

Splitsingsakte

In de splitsingsakte is ook de Vereniging van Eigenaren (VvE) opgericht en zijn de rechten en plichten van iedere appartementseigenaar vastgelegd. In de akte staat hoe de appartementsrechten zijn verdeeld, waar u voor moet zorgen en waar de VvE voor moet zorgen. Hier vindt u ook de verdeelsleutel die bepaalt welk deel van de gezamenlijke kosten u moet betalen. De erfpacht maakt deel uit van het gezamenlijke eigendom. Kijk voor meer informatie op Begin link: Splitsen, samenvoegen en erfpachtrechten, einde link. .

Het recht van erfpacht loopt af

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) heeft samen 1 erfpachtrecht.

 • Wanneer dat recht van erfpacht afloopt, biedt de gemeente u per appartementsrecht een aandeel in het nieuwe recht van erfpacht aan.
 • Als alle appartementen een vernieuwd aandeel in het recht van erfpacht hebben, moet het nieuwe recht van alle appartementseigenaren in 1 akte bij een notaris worden vastgelegd.
 • De leden van de VvE tekenen samen de akte van het nieuwe recht bij een notaris.

Erfpacht vastleggen in een akte

Appartementseigenaren sluiten op verschillende momenten een nieuw recht van erfpacht af. Zo kan het lang duren voor het nieuwe recht van erfpacht in een akte wordt vastgelegd.

 • Omdat de nieuwe canon wel in moet gaan, wordt per appartementsrecht een obligatoire (verplichtende) overeenkomst gesloten.
 • Na het sluiten van deze overeenkomst zijn u en de gemeente gebonden aan de afspraken.
 • Volgens deze afspraken krijgt u van de gemeente rekeningen, die u moet betalen.
 • U kunt deze afspraken niet zelf veranderen of annuleren.

Kijk voor meer informatie op Begin link: Erfpachtcontract loopt af binnen 15 jaar, einde link. .

Obligatoire overeenkomst en (ver)koop appartement/vernieuwen van een hypotheek

 • Totdat het nieuwe recht in een akte is vastgelegd, is de obligatoire overeenkomst het enige bewijs van de gemaakte afspraken.
 • Deze overeenkomst wordt eenmalig aan u verstrekt.
 • De obligatoire overeenkomst is daarom een belangrijk document. U moet deze bij het eigendomsbewijs (afschrift notariële akte) van de woning bewaren.
 • De gemaakte afspraken gelden ook voor de toekomstige erfpachter(s).
 • Over het algemeen wordt deze overeenkomst aanvaard wordt door de meeste geldverstrekkers bij het aanvragen van een hypotheek of bij vernieuwing van hypotheekafspraken.
 • Bij verkoop van uw appartement zal de makelaar, de notaris en de hypotheekverstrekker van de koper naar de overeenkomst vragen.
 • De overeenkomst moet u aan de nieuwe erfpachter geven als u de overdrachtsakte bij de notaris tekent.

Eigen grond

Omdat u samen met de andere appartementseigenaren 1 recht van erfpacht heeft, kunt u alleen gezamenlijk de eigendom van de grond van de gemeente kopen. U moet het dus eerst met uw buren (leden van de VvE) hierover unaniem eens zijn. Het kopen van de grond moet worden vastgelegd in een akte van de notaris. Kijk voor meer informatie op Begin link: Van erfpacht naar eigen grond, einde link. .

Wijzigen appartementsrecht

Wie zijn appartement wil uitbreiden met een dakterras of een dakopbouw moet de instemming van de andere appartementseigenaren van de VvE krijgen. De verandering moet worden vastgelegd in een wijziging van de splitsingsakte bij de notaris. Vraag uw notaris om advies. Ook de gemeente moet instemmen met de wijziging van de akte.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op Begin link: Splitsen, wijzigen en samenvoegen van rechten van erfpacht, einde link. en op Begin link: denhaag.test.acato.nl/erfpacht, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070