Koninklijke onderscheiding (lintje)

Wilt u een persoon voordragen voor een koninklijke onderscheiding vanwege maatschappelijke verdiensten? De aanvraag hiervoor dient u in bij de gemeente waar de kandidaat woont.

Koninklijke onderscheidingen voor maatschappelijke verdiensten zijn in Nederland onderverdeeld in 2 orden:

 • de Orde van de Nederlandse Leeuw
 • de Orde van Oranje-Nassau

Advies

Wilt u iemand voordragen voor een koninklijke onderscheiding? Dan is het verstandig om eerst contact op te nemen met het gemeentehuis in de woonplaats van de kandidaat. De ambtenaar die daar de lintjes behandelt, kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een koninklijke onderscheiding. Ook wordt precies uitgelegd wat u kunt doen.

Dien het voorstel op tijd in

De behandeling van een voorstel kost veel tijd. Na aanvraag duurt het minimaal 6 maanden tot de uitreiking van een koninklijke onderscheiding. Daarom is het belangrijk om de onderscheiding op tijd aan te vragen. Wilt u dat de onderscheiding tijdens de ‘lintjesregen’ voor Koningsdag wordt uitgereikt? Dien het voorstel dan vóór 1 juli in het jaar ervoor bij de gemeente in. Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid? Dan moet u het voorstel tenminste 6 maanden van tevoren naar de gemeente sturen.

Verloop van het voorstel

Iemand voordragen voor een koninklijke onderscheiding verloopt als volgt:

 • U dient een aanvraag (voorstel) in bij de afdeling Kabinetszaken van de gemeente waar de kandidaat woont.
 • Daar wordt het voorstel gecontroleerd.
 • De burgemeester brengt dan een advies uit aan de Commissaris van de Koning.
 • Die geeft vervolgens ook een advies en stuurt dit aan de Kanselarij der Nederlandse Orden.
 • Deze geeft een zwaarwegend advies aan de minister die het aangaat.
 • Als de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij Koninklijk Besluit verleend.
 • De burgemeester laat u weten wat de uitkomst is.

Voorstelformulier

Op Begin externe link: lintjes.nl(Externe link), einde externe link. kunt u online een kort verzoekformulier invullen. U krijgt daarna een voorstelformulier voor een koninklijke onderscheiding opgestuurd. Hierin geeft u onder meer antwoord op de volgende vragen:

 • Wie moet er een lintje ontvangen? Naam, voornamen voluit, huidige adres, woonplaats en een korte levensbeschrijving.
 • Wat is de reden voor het indienen van het voorstel?
 • Wat is de gewenste datum van uitreiking?
 • Om welke gelegenheid gaat het op die datum? Stel altijd een passende gelegenheid voor, die samenhangt met het merendeel van de verdiensten.
 • Om welke bijzondere verdiensten gaat het? Geef een compleet overzicht van de bijzondere verdiensten.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij de Begin link: afdeling Kabinet en Protocol, einde link. van de gemeente.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070