Afdeling Kabinet en Protocol

De afdeling Kabinet en Protocol adviseert het college van burgemeester en wethouders over deelname aan evenementen. Ook organiseert zij zelf evenementen voor organisaties en bedrijven die deel uitmaken van het relatienetwerk van het college. Daarnaast houdt de afdeling zich bezig met koninklijke en gemeentelijke onderscheidingen voor de vele vrijwilligers die actief zijn in de stad.

Wilt u een vrijwilliger voordragen voor een koninklijke of gemeentelijke onderscheiding (een lintje)? Neem dan contact op met de afdeling Kabinet en Protocol.

Kabinet

Kabinetszaken houdt zich bezig met:

  • voorstellen voor koninklijke en gemeentelijke onderscheidingen
  • voorstellen voor predicaten Koninklijk/Hofleverancier
  • het gelukwensen bij huwelijksjubilea (vanaf 60 jaar)
  • het bezoek aan 100-jarigen door een lid van het college van burgemeester en wethouders

Protocol

Protocol is verantwoordelijk voor:

  • de organisatie van ontvangsten waar een lid van het Begin link: college van burgemeester en wethouders, einde link. gastheer/-vrouw is
  • de organisatie van openbare optredens van het college
  • het adviseren over uitnodigingen aan het college
  • het adviseren over ontvangsten van nationale- en internationale delegaties en hoogwaardigheidsbekleders
  • het onderhouden van een goede relatie met alle ambassades in Den Haag

Contact

Wilt u hulp, advies of meer informatie over de afdeling Kabinet en Protocol? Neem dan contact op.

Koninklijke onderscheidingen en predicaten Koninklijk/Hofleverancier

Telefoon: (070) 353 29 97
E-mail: Begin link: onderscheidingen@denhaag.nl, einde link.

Lees meer op Begin link: Koninklijke onderscheiding lintje, einde link. .

Gemeentelijke onderscheidingen, huwelijksjubilea en 100-jarigen

Telefoon: (070) 353 20 84
E-mail: Begin link: onderscheidingen@denhaag.nl, einde link.


Lees meer op Begin link: Stadspenning en Stadsspeld, einde link. .

Protocollaire zaken algemene informatie over protocol

Telefoon: (070) 353 20 83
E-mail: Begin link: protocol@denhaag.nl, einde link.

Ambassade-gerelateerde zaken

Telefoon: (070) 752 88 60
E-mail: Begin link: protocol@denhaag.nl, einde link.

Wilt u de burgemeester of een wethouder uitnodigen voor uw evenement? Neem dan contact op met Protocollaire zaken.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070