Het gemeentebestuur

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders zijn samen het bestuur van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente.

De burgemeester is de voorzitter van het college én van de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast, neemt grote beslissingen en controleert het college van B en W.

Dagelijks bestuur

Het is het dagelijks bestuur van de gemeente Den Haag. De burgemeester is de voorzitter van het college. Daarnaast zijn er in Den Haag 8 wethouders. Iedere wethouder heeft een eigen portefeuille: een aantal zaken waarvoor hij of zij verantwoordelijk is. Voorbeelden van portefeuilles zijn: mobiliteit, cultuur en strategie, en financiën, Integratie en stadsdelen.

Stadsdeelwethouders

Alle wethouders hebben ook een eigen stadsdeel. In dat stadsdeel is de wethouder verantwoordelijk voor het wijkprogramma van het stadsdeel. De stadsdeelwethouder moet in de gaten houden of afgesproken plannen en maatregelen in een stadsdeel ook echt worden uitgevoerd. Als er problemen zijn in een stadsdeel, probeert de stadsdeelwethouder die op te lossen.

De wethouder: geen raadslid

Wethouders worden benoemd door de gemeenteraad. Bijna altijd zijn ze ook gekozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, maar dat hoeft niet. Iemand die eenmaal is benoemd tot wethouder, is geen lid meer van de gemeenteraad. Zo kan de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders beter controleren.

De B en W-vergadering

Elke week op dinsdagochtend vergadert het college van burgemeester en wethouders. Deze vergadering is niet openbaar: niet iedereen mag er bij zijn. Er zijn onderwerpen waarover burgemeester en wethouders zelf een beslissing mogen nemen, maar over de grote onderwerpen neemt de gemeenteraad het besluit. Het college doet in zo’n geval een voorstel aan de gemeenteraad.

De voorzitter

De burgemeester heeft 2 functies in het gemeentebestuur. Hij is voorzitter van het college van B en W, maar ook van de gemeenteraad. De burgemeester wordt benoemd voor een periode van 6 jaar. Hij is niet alleen voorzitter, maar heeft ook een eigen portefeuille: openbare orde en veiligheid. Dat staat in de wet.

De gemeenteraad

De bevolking van Den Haag kiest elke 4 jaar de leden van de gemeenteraad. Begin link: De gemeenteraad van Den Haag, einde link. heeft 45 leden. Die leden horen bij 15 politieke partijen. De politieke partijen vertegenwoordigen de bevolking in het gemeentebestuur.

De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast. Grote plannen zoals op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling, economie, welzijn en verkeer kunnen pas worden uitgevoerd als een meerderheid van de raad ervóór gestemd heeft. De raad beslist ook over de gemeentebegroting. De gemeenteraad controleert het college van burgemeester en wethouders.

De raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert om de 3 weken op donderdagavond, vanaf 17.00 uur. De vergaderingen vinden plaats in de raadszaal in het stadhuis aan het Spui. Zij zijn openbaar: iedereen mag er bij zijn. Haagse burgers en anderen kunnen aan het begin van de vergadering inspreken over onderwerpen op de agenda. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad.

Alle raadsvergaderingen worden live uitgezonden op Den Haag TV en op Begin link: Uitzendingen raad, einde link. .

Coalitie en oppositie

De Haagse gemeenteraad bestaat uit 15 partijen. Daarvan vormen 5 partijen de coalitie en 10 de oppositie.

Het dualisme en raadscommissies

De manier waarop de gemeente op dit moment wordt bestuurd heet dualisme. De gemeenteraad bepaalt zijn eigen agenda en vergaderingen. Dit geldt ook voor de Begin link: raadscommissies, einde link. .

Contact

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070