Queer in Den Haag

Sommige mensen voelen zich niet prettig bij de bekende benamingen voor geslacht en seksuele voorkeur. De gemeente wil dat iedereen in vrijheid en veiligheid zichzelf kan zijn. Daarom heeft de gemeente het actieplan Queer in Den Haag opgesteld.

Veel mensen vinden dat de woorden homoseksueel, lesbienne, biseksueel, transgender of heteroseksueel niet genoeg zeggen over wie zij zijn. In gesprekken met jongeren en andere stadsgenoten kwam dit vaak naar voren. Daarom is er het begrip ‘queer’. Dit benoemt iedereen die zich niet (altijd) hetero voelt en vindt dat seksualiteit of geslacht niet genoeg antwoord geven op de vraag wie ze zijn. De naam ‘queer’ geeft geen indeling en sluit niemand uit.

Actieprogramma Queer in Den Haag

De gemeente vindt het belangrijk dat alle queers in Den Haag zich veilig en sociaal geaccepteerd voelen. En dat ze zichtbaarder kunnen zijn in de stad. Daarom heeft de gemeente het actieprogramma Begin externe link: ‘Queer in Den Haag’ (RIS 306190)(Externe link), einde externe link. opgesteld. Er is vooral extra aandacht nodig voor jongeren met een achtergrond in verschillende culturen, voor transgender-personen, queer-ouderen, asielzoekers en statushouders.

De gemeente heeft bij het schrijven van het actieprogramma geluisterd naar belangenorganisaties en Haagse inwoners. Ook de komende tijd blijft de gemeente met deze partijen in gesprek. Zo kan ze zo goed mogelijk reageren op wat er in de maatschappij gebeurt.

Subsidie emancipatie aanvragen

Wilt u bijdragen aan meer emancipatie in de Haagse samenleving? En heeft u voor uw plan geld nodig? Vraag dan bij de gemeente Begin link: een subsidie aan, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070