Vermelding geslacht wijzigen (transgenders)

Wilt u het geslacht dat in uw geboorteakte staat wijzigen (transgender)? Dan kunt u dit bij de gemeente laten veranderen in uw geboorteakte. U kunt hierbij eventueel ook uw voornamen wijzigen.

  • U kunt uw geslacht en voornamen alleen in Den Haag laten wijzigen als u in Den Haag geboren bent. Dit kan digitaal bij de burgerlijke stand van de gemeente.
  • U bent 16 jaar of ouder. Bent u in Den Haag geboren maar heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u uw geslacht en voornamen alleen wijzigen als u minimaal 1 jaar in Nederland woont. Ook moet u een rechtsgeldig verblijfsdocument hebben. Of u uw voornaam ook kunt veranderen, is afhankelijk van het land waarvan u de nationaliteit heeft.

Na ontvangst van uw aanvraagformulier neemt een medewerker contact met u op om te bespreken welke documenten u verder nog moet toesturen. De gemeente heeft in ieder geval de volgende documenten nodig:

  • een verklaring van een deskundige. Hierin staat dat u tegenover deze deskundige heeft verklaard de overtuiging te hebben tot het andere geslacht te behoren dan in uw geboorteakte staat. En dat u begrijpt wat de gevolgen van uw beslissing zijn om uw geslacht te veranderen. Deze verklaring mag op het moment van aangifte niet ouder zijn dan 6 maanden. Kijk op de Begin externe link: website van de Rijksoverheid(Externe link), einde externe link. voor informatie over de deskundigen die een verklaring kunnen afgeven.
  • als u de Nederlandse nationaliteit heeft: een bewijs van Nederlanderschap. Dit is (een kopie van) een Nederlandse identiteitskaart, Nederlands paspoort of een verklaring van Nederlanderschap.
  • als u een andere nationaliteit heeft: een kopie van uw paspoort en de voor- en achterzijde van een geldig verblijfsdocument.

Bent u niet in Nederland geboren en wilt u als transgender uw geslacht bij de burgerlijke stand wijzigen? Ga dan naar Begin link: Wijziging vermelding geslacht (geboren in het buitenland), einde link. .

Aan de aangifte zijn geen kosten verbonden. De gemeente brengt wel verzendkosten en leges voor eventuele afschriften in rekening.

Het veranderen van uw gegevens op uw geboorteakte duurt ongeveer 1 maand. U krijgt een bevestiging als uw gegevens zijn aangepast.

Zodra uw geboorteakte is aangepast, voert de gemeente de wijzigingen door in de Basisregistratie Personen (BRP). Overheidsinstanties die zijn aangesloten op de BRP ontvangen de wijzigingen automatisch. Aan andere instanties moet u zelf doorgeven dat uw geslacht en eventueel uw voornamen zijn gewijzigd. Ook moet u zelf actie ondernemen om bijvoorbeeld uw paspoort, rijbewijs en schooldiploma’s te laten vervangen.

Met de app KopieID maakt u met uw mobiele telefoon of tablet een veilige kopie van uw identiteitsbewijs. Lees meer op Begin externe link: rijksoverheid.nl(Externe link), einde externe link..

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070