Verklaring van huwelijksbevoegdheid aanvragen

Wilt u in een ander land trouwen? Dan heeft u soms een huwelijksbevoegdheidsverklaring nodig. In dit document staat dat u op dit moment niet getrouwd bent en dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen.

  • U of uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U of uw partner bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Den Haag.
  • Woont u niet meer in Nederland? Dan vraagt u de verklaring aan bij uw laatste woonplaats voor u naar het buitenland vertrok.
  • Bent u nooit ingeschreven geweest in Nederland? Vraag de verklaring dan aan bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u wilt gaan trouwen.
  • Minderjarigen hebben toestemming nodig van hun ouders (of voogd) en in sommige gevallen ook van de overheid (de minister van Justitie).
  • Onder curatele gesteld? Dan heeft u eerst toestemming nodig van de curator.
  • Documenten uit het buitenland die niet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels zijn opgesteld, moet u eerst in het Nederlands laten vertalen door in Nederland.
  • Documenten uit bepaalde landen moeten een legalisatie of apostille hebben (kijk op de Begin externe link: website van de Rijksoverheid(Externe link), einde externe link.).

Bij uw aanvraag heeft u een Begin link: geldig identiteitsbewijs, einde link. van u en uw partner nodig. Daarnaast kan de gemeente u soms nog vragen andere documenten in te leveren:

Document Wanneer nodig? Toelichting
Als u of uw partner in het buitenland geboren is en deze buitenlandse geboorteakte nog niet is geregistreerd in de Basisregistratie Personen De geboorteakte vraagt u aan in uw geboorteland
Verklaring van woonplaats, nationaliteit en van burgerlijke staat Als u of uw partner in het buitenland woont De verklaring vraagt u aan in uw huidige woonplaats
Wanneer u eerder gehuwd bent geweest/ partnerschap hebt gehad en de akte nog niet is geregistreerd in de BRP De akte vraagt u aan in de gemeente waar u toen bent getrouwd/partnerschap bent aangegaan. De overlijdensakte vraagt u aan in de gemeente waar uw partner is overleden
Behalve van de identiteitsbewijzen moet u van alle documenten het origineel meesturen.

U kunt de verklaring van huwelijksbevoegdheid op verschillende manieren aanvragen:

Aan de balie

Maak daarvoor een afspraak bij Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg.

Schriftelijk

Stuur een aangetekende brief naar Begin link: Publiekszaken, einde link. . Vermeld daarin dat u een verklaring van huwelijksbevoegdheid wilt hebben.

€ 27,50 (tarief 2023) exclusief verzendkosten.

  • Bij een aanvraag aan de balie: u krijgt u de verklaring direct mee als u alle originele benodigde documenten bij u heeft.
  • Bij een schriftelijke aanvraag: u krijgt binnen ongeveer 3 werkdagen bericht of de documenten die u heeft meegestuurd akkoord zijn. Als uw aanvraag compleet is, krijgt u de verklaring na ongeveer 3 dagen aangetekend toegestuurd, samen met uw originele documenten.

Moet u het document laten vertalen? Dan kunt u dat laten doen door een beëdigd tolk/vertaler. Voor documenten nodig binnen de EU kunt u eventueel samen met het Nederlandse document een Begin link: meertalig modelformulier aanvragen, einde link. .

De verklaring van huwelijksbevoegdheid is 6 maanden geldig, vanaf de datum van afgifte. Dat is de datum waarop de verklaring is gegeven (Artikel 49 a, lid 4 BW1).

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070