Wet langdurige zorg (Wlz)

Met de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt langdurige zorg geregeld. Bijvoorbeeld 24-uurs zorg. Of zorg voor mensen die niet (meer) in staat zijn thuis of zelfstandig te wonen. Deze zorg regelt u via het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

U heeft recht op Langdurige zorg als hulp van bekenden, de gemeente en/of wijkverpleging niet (meer) genoeg is.


Denk aan zorg voor:

  • ouderen met vergevorderde dementie
  • mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap

Langdurige zorg aanvragen

Zorg vanuit de Wlz krijgt u met een Wlz-indicatie. Vraag de Wlz-indicatie aan bij Begin externe link: het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)(Externe link), einde externe link. .

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Met de Wmo krijgt u hulp als u dat nodig heeft. De gemeente geeft advies welke hulp bij u past. U vraagt dit daarna zelf aan. Geneeskundige hulp zoals zorg of verpleging regelt u op een andere manier.

Lees meer over Begin link: de Wet maatschappelijke ondersteuning, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070