Hulp met boodschappen doen

Lukt het u niet meer goed om zelf boodschappen te doen? Bijvoorbeeld door ziekte, een handicap of omdat u ouder wordt? Dan kunt u op verschillende manieren hulp krijgen.

Hulp die u zelf regelt

U kunt u bijvoorbeeld:

Hulp die de gemeente regelt

Vanaf 1 januari 2017 is het doen van boodschappen geen onderdeel meer van de hulp bij het huishouden. Lukt het toch niet om op een van de bovenstaande manieren boodschappen te doen? Dan kan de gemeente in sommige gevallen hulp met het doen van boodschappen regelen. Kijk voor de mogelijkheden op de pagina Begin link: Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070