Fraude met zorg melden

Denkt u dat iemand onterecht hulp van de gemeente krijgt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet? Meld dit bij de gemeente. U hoeft uw eigen naam niet te noemen.

Het is belangrijk dat geld vanuit de Wmo en Jeugdwet terechtkomt bij mensen die het écht nodig hebben. Heeft u een vermoeden van zorgfraude? Meld dit.

  U kunt uw melding zorgfraude ook per post sturen naar:

  Gemeente Den Haag
  Dienst OCW / afdeling M & O
  Antwoordnummer 13028
  2501 VC Den Haag

  De afdeling Misbruik & Oneigenlijk gebruik onderzoekt de melding. De gemeente gaat vertrouwelijk om met uw informatie.

  Contact

  Hoe kunnen we helpen?

  Chat

  Telefoon

  14070