Leerwerkcheque voor bedrijven

Vindt u het lastig om jonge, gemotiveerde medewerkers te vinden? Jongeren tot 27 jaar met weinig of geen werkervaring hebben soms moeite om een (leer)baan of startersplek te vinden. De Leerwerkcheque helpt hierbij. Hierbij krijgt u een deel van de vergoeding voor de jongere terug.

Met de Leerwerkcheque kunt u jongeren laten kennismaken met uw organisatie. Misschien ontmoet u zo wel een toekomstige medewerker.

U biedt een startersplek of leerbaan voor 6 tot 10 maanden, van 24 tot 32 uur per week. U betaalt de jongere een vergoeding en krijgt een groot gedeelte hiervan terug via de gemeente.

 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Als u een jongere begeleidt die een BBL-opleiding doet, moet u ingeschreven staan als erkend leerbedrijf.
 • U verklaart te zorgen voor een goede begeleiding van de jongere. U doet dit door het tekenen van het aanvraagformulier en de Leerwerkovereenkomst of Praktijkovereenkomst.
 • Gaat het om leerlingen van een praktijkschool, het voortgezet speciaal onderwijs of mbo? Dan kunt u de Leerwerkcheque gebruiken voor (een deel van) het schooljaar (maximaal 10 maanden).
 • U tekent voor de startersplek of leerbaan een intentieverklaring.
 • Het belangrijkst is dat de jongere werkervaring krijgt en leert over het vak. De werkzaamheden zijn extra.
 • U kunt meerdere jongeren met een Leerwerkcheque een leerbaan bieden in uw bedrijf. Dit mag ook buiten Den Haag zijn.

Tussentijds einde contract

Tussentijdse beëindiging van het contract kan alleen:

 • door opzegging van de organisatie of deelnemer waarbij beide partijen het eens zijn
 • als de jongere tussentijds een gewone baan vindt.

Beëindigt 1 van u beiden het contract? Neem dan contact op met de afdeling Subsidie en regelingen. De gegevens hiervan staan in de beschikking die u ontvangt.

Wilt u de Leerwerkcheque aanvragen? Gebuik dan onderstaande formulieren.
Wilt u de leerwerkcheque gebruiken voor een leerling van een praktijkschool of van het mbo? Of een leerling of schoolverlater van het Voortgezet Speciaal Onderwijs? Dan moet u ook de intentieverklaring Leerwerkcheque invullen.

Aanvraagformulier Leerwerkcheque

(PDF, 0 B)

Intentieverklaring Leerwerkcheque

(PDF, 74,1 KB)

Vul de nodige formulieren in en stuur ze naar:

Gemeente Den Haag SZW
Den Haag Werkt
Postbus 12610
2500 DK Den Haag

U betaalt netto:

 • aan jongeren van 16 en 17 jaar: € 400 per maand. Hiervan krijgt u € 300 terug van de gemeente.
 • aan jongeren van 18 tot 27 jaar: € 600 per maand. Hiervan krijgt u € 500 terug van de gemeente.

Bruto is de vergoeding aan de jongere:

 • van 16 en 17 jaar: € 400 + € 27 ZVW-premie
 • van 18 tot 27 jaar: € 636,50 + € 42,96 ZVW-premie

De leerwerkovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst. Daarom hoeft u geen minimumloon te betalen of premies voor WW, ZW of pensioen. U betaalt wel ZVW-premie en loonheffing. In de Begin link: Leerwerkovereenkomst Haagse Leerwerkcheque, einde link. vindt u meer informatie over verzekeringen (aansprakelijkheid), ziekte en ontslag.

Betaling door de gemeente

Per maand krijgt u geld terug van de gemeente.

De 1e betaling krijgt u nadat:

 • u en de leerling de leerwerkovereenkomst en het aanvraagformulier hebben ondertekend
 • de aanvraag is goedgekeurd door de gemeente
 • de 1e salarisbetaling zichtbaar is in de administratie van de Belastingdienst.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de Begin link: helpdesk voor werkgevers, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070