Hoogte bijstand en vergoedingen

De overheid stelt elk half jaar de normbedragen voor levensonderhoud vast. De normbedragen bepalen de hoogte van uw bijstandsuitkering.

De (netto) bedragen zijn per maand en afhankelijk van de gezins- en/of woonsituatie en zijn exclusief vakantietoeslag. De maandelijks gereserveerde vakantietoeslag wordt 1 keer per jaar uitbetaald.

Maximale bijstandsnorm tot AOW-gerechtigde leeftijd

  • Gehuwden die niet met een andere meerderjarige persoon dan de echtgenoot in dezelfde woning hun hoofdverblijf hebben, en waarvan beide jonger zijn dan de pensioengerechtigde leeftijd: € 1.708,08.
  • Alleenstaande (ouder) die niet met een of meer meerderjarige personen in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft: € 1.195,66.

Afhankelijk van uw woonsituatie kan de hoogte van uw uitkering worden aangepast.

Normen voor minimavoorzieningen

Voor de minimavoorzieningen, zoals de Ooievaarspas, de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten en de individuele inkomenstoeslag, gelden normen die zijn afgeleid van de bijstandsnormen.

  • Voor de Ooievaarspas is de inkomensnorm 130% van de bijstandsnorm.
  • Voor de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten is de inkomensnorm 150% van de bijstandsnorm.
  • Voor de individuele inkomenstoeslag is de inkomensnorm 110% van de bijstandsnorm. Gemiddeld over 36 maanden moet uw inkomen onder die norm liggen.
  • Bent u ondernemer? Uw zakelijke vermogen wordt niet meegerekend bij de beoordeling van een aanvraag van een Ooievaarspas.

21 tot en met de AOW-leeftijd

Alleenstaande (70%) Alleenstaande ouder (90%) Gezin (100%)
100% € 1.136 € 1.461 € 1.623
Tot 110% € 1.250 € 1.607 € 1.785
Tot 120% € 1.364 € 1.753 € 1.948
Tot 130% € 1.477 € 1.899 € 2.110
Tot 150% € 1.704 € 2.191 € 2.435

Alle bedragen zijn vanaf 1 januari 2023.

AOW-leeftijd of ouder

Alleenstaande Alleenstaande ouder Gezin
100% € 1.354 € 1.674 € 1.842
Tot 110% € 1.489 € 1.842 € 2.027
Tot 120% € 1.624 € 2.009 € 2.211
Tot 130% € 1.760 € 2.176 € 2.395
Tot 150% € 2.030 € 2.511 € 2.763

Alle bedragen zijn vanaf 1 januari 2023.

Deze bedragen zijn exclusief vakantiegeld en naar boven afgerond op hele euro’s.

Vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd

Heeft u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt? Kijk dan voor meer informatie over uw uitkering op de Begin externe link: website van de Sociale Verzekeringsbank(Externe link), einde externe link..

Belastbaar inkomen bij aanvraag toeslag

Belastbaar inkomen is het bedrag waarover u belasting moet betalen. Bij een aanvraag van een toeslag zoals zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag wordt naar uw bruto belastbaar inkomen gevraagd.

Het belastbaar inkomen over 2023 is:

  • Gehuwd, per partner € 11.381
  • Alleenstaand (70 %) € 17.881

Bij de berekening is uitgegaan van een volledige bijstandsuitkering. Er is geen rekening gehouden met inkomsten uit arbeid.

Vermogen

Voor het toekennen van een bijstandsuitkering Begin link: gelden regels voor uw vermogen, einde link. .

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u Begin link: contact opnemen met SZW, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070