Giften en een bijstandsuitkering

Heeft u een bijstandsuitkering van de gemeente Den Haag? Dan mag u elk jaar tot een bepaald bedrag aan giften ontvangen zonder dat dit gevolgen heeft voor uw uitkering. Een gift is iets dat u gratis krijgt. Bijvoorbeeld een geldbedrag of boodschappen. Deze regeling geldt sinds 22 juli 2021.

De gemeente heeft regels opgesteld voor giften die niet worden verrekend met uw uitkering. Die leest u op deze pagina.

Vrijgestelde bedragen

Het bedrag aan giften dat u elk jaar mag ontvangen hangt af van uw situatie.

  • Alleenstaanden: maximaal € 1.200 per jaar
  • Gehuwd of samenwonend: € 1.700 per jaar.

Als u meer aan giften ontvangt dan is toegestaan, dan moet u dit binnen 2 weken doorgeven aan Begin link: vermogensgrens, einde link. blijft.

Uitzonderingen

De volgende giften hebben geen invloed op de hoogte van uw bijstandsuitkering. U moet ze wel binnen 2 weken doorgeven aan Begin link: klantenservice SZW, einde link. :

  • Giften om betaalachterstanden van huur, drinkwater, zorgverzekering, elektra en gas mee te betalen
  • Giften met een specifieke bestemming waardoor geen Begin link: Wmo-voorziening, einde link. wordt aangevraagd. Zoals een koelkast of scootmobiel.
Giften in natura van goede doelen (zoals de Voedselbank, Weggeefwinkels), sociale fondsen en hulporganisaties vallen ook onder de uitzonderingen maar deze giften hoeft u niet door te geven aan klantenservice SZW.

Ontvangt u een gift en weet u niet of dit gevolgen heeft voor uw uitkering? Neem dan contact op met Begin link: klantenservice SZW, einde link. . Dan weet u zeker dat er geen misverstand ontstaat over de gift en u later geen geld terug hoeft te betalen.

De gemeente mag giften controleren. Als blijkt dat u een gift niet heeft doorgegeven is er sprake van fraude. Het teveel ontvangen bedrag moet u dan terugbetalen plus een boete.

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u Begin link: contact opnemen met SZW, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070