Bijstand en samenwonen op proef

Heeft u een bijstandsuitkering en gaat u samenwonen? Dan krijgt u normaal gesproken minder of geen uitkering meer. Maar in Den Haag geldt vanaf 1 juni 2022 een nieuwe regel. U mag dan de eerste 3 maanden samenwonen op proef. Zonder gevolgen voor uw eigen uitkering.

Geef wel op tijd door aan de gemeente dat u gaat samenwonen. Zo voorkomt u dat u geld moet terugbetalen.

Samenwonen op proef

Als u 3 maanden gaat samenwonen op proef houdt u uw recht op een uitkering zoals nu. Als het nodig is, kunt u na 3 maanden proeftijd verlenging aanvragen voor nog eens 3 maanden.

Tijdens deze proeftijd kunt u ontdekken of het samenwonen werkt. En kunt u alles regelen zoals de huur opzeggen, inschrijven bij de gemeente of een nieuwe school zoeken voor de kinderen.

Na de proef

De gemeente kijkt na de proefperiode naar uw situatie: leeft u dan samen of alleen? Als u samenwoont telt het inkomen van uw partner of huisgenoot mee voor uw uitkering. Dat kan betekenen dat u daardoor minder of geen bijstand meer krijgt. Of dat u samen 1 bijstandsuitkering krijgt.

Hebben u of uw partner al eerder een keuze gemaakt? Geef uw keuze dan ook door. De proef stopt dan meteen. De proef stopt ook als u of uw partner zich van zijn adres uitschrijft bij de basisregistratie.

Doorgeven aan de gemeente

Gaat u met iemand samenwonen en wilt u gebruik maken van deze regeling? Geef de verandering in uw situatie dan direct door via het Begin link: wijzigingsformulier, einde link. .

Heeft u al eerder gebruik gemaakt van de regeling Samenwonen op proef? Dan mag dat nog eens. Maar alleen als uw laatste proefperiode meer dan 9 maanden geleden stopte.

Uw partner

Heeft uw toekomstige partner of huisgenoot een uitkering? Bijvoorbeeld van de gemeente of van een andere organisatie? Dan zijn er misschien ook gevolgen voor zijn of haar uitkering. Geef daarom een verandering in de persoonlijke situatie altijd direct door aan de organisatie van wie u een uitkering krijgt. Bij de gemeente kan dat door allebei het Begin link: wijzigingsformulier, einde link. in te vullen.

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u Begin link: contact opnemen met SZW, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070