Kunstenplan

In het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur, ook wel het Kunstenplan genoemd, staat het Haagse cultuurbeleid voor een periode van 4 jaar. Ook staat hierin welke culturele instellingen een subsidie voor meerdere jaren krijgen van de gemeente.

Subsidies aan culturele instellingen 2021 – 2024

Om het Kunstenplan voor 2021-2024 te kunnen maken stelde de gemeenteraad eerst het Begin externe link: Beleidskader Kunst en Cultuur 2021-2024(Externe link), einde externe link. vast.

Een onafhankelijke adviescommissie gebruikte het beleidskader om de subsidieaanvragen te beoordelen. Op 24 april 2020 bracht zij haar Begin externe link: advies(Externe link), einde externe link. uit aan het college van burgemeester en wethouders.

Op basis van dit advies en amendementen (aanpassingen) van de gemeenteraad stelde het college op 2 december 2020 de Begin externe link: subsidies aan culturele instellingen (RIS 306137)(Externe link), einde externe link. vast.

Subsidieverantwoording

Voor de verantwoording van subsidies vanuit het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 gelden de Begin link: Algemene Subsidieverordening Den Haag 2014, einde link. (ASV 2014) en de Begin externe link: Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2017(Externe link), einde externe link..

Procedure voor Kunstenplan 2025-2028

Veel culturele organisaties krijgen niet alleen vanuit de gemeente subsidie, maar ook van de Rijksoverheid (BIS en cultuurfondsen). De periode voor die cultuursubsidie geldt steeds voor 4 jaar. De huidige periode loopt van 2021 tot en met 2024. De nieuwe aanvraagronde van zowel de gemeente als de Rijksoverheid is voor 2025-2028. De gemeente houdt voor het Kunstenplan ook deze periode aan.

Culturele organisaties hebben het moeilijk na corona en door de hoge energieprijzen. De gemeente wil hen daarbij helpen. Daarom onderzoekt de gemeente of de aanvraagprocedure straks makkelijker kan of beperkt kan worden. Als dat kan, verwerkt de gemeente dit in de subsidieregeling voor het Kunstenplan 2025-2028. De gemeente wil de subsidieregeling openen in het najaar van 2023. Lees meer in het Begin externe link: Procesvoorstel Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2025-2028 (RIS 311396)(Externe link), einde externe link..

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente via het e-mailadres Begin link: kunstenplan@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070