Adviescommissie Haagse kunst- en cultuurprojecten: proces toekennen subsidies

De gemeente wil de aanvragen voor de subsidieregeling Haagse kunst- en cultuurprojecten onafhankelijk beoordelen. Daarom is de externe adviescommissie Haagse kunst- en cultuurprojecten aangesteld.

In Nederland oordeelt de overheid in principe niet inhoudelijk over kunst en cultuur. Op basis van het advies van de commissie beslist de gemeente of ze subsidie geeft.

De adviescommissie bestaat uit maximaal 9 leden, waaronder 1 voorzitter. De leden weten veel over de culturele wereld in Den Haag en hebben veel culturele kennis.

Wat gaat er aan het advies vooraf?

Gemiddeld zijn er elke subsidieronde 80 aanvragen. Deze aanvragen komen uit verschillende disciplines, zoals muziek, dans, theater, film, beeldende kunst en literatuur.

De gemeente controleert of alle aanvragen voldoen aan de voorwaarden. En kijkt of de aanvraag compleet is. Is dat niet zo, dan mag de aanvrager binnen 3 werkdagen de ontbrekende informatie nog opsturen.

Daarna gaan alle aanvragen naar de adviescommissie. Zij kunnen zich voorbereiden op de adviesvergaderingen.

Adviesvergaderingen

De adviescommissie komt bij elkaar om alle aanvragen te bespreken en te beoordelen. Tijdens deze vergaderingen beoordelen minimaal 2 commissieleden elke aanvraag.

Na het advies

Het college van burgemeester en wethouders besluit uiteindelijk over de subsidieverdeling. Het college laat zich hierbij leiden door het advies van de commissie. Soms besluit het college anders, omdat het andere (niet-artistiek inhoudelijke) dingen belangrijker vindt. Nadat het college de subsidieverdeling heeft bepaald, krijgen alle aanvragers schriftelijk bericht.

U kunt bezwaar maken tegen het besluit van het college. Lees meer op de pagina Begin link: Bezwaar maken overige zaken, einde link. .

Samenstelling adviescommissie Culturele Projecten

De commissieleden worden voor 2 jaar benoemd door het college van burgemeester en wethouders. De benoeming kan 1 keer verlengd worden. De adviescommissie Haagse kunst- en cultuurprojecten bestaat uit de volgende personen:

Adviescommissie Culturele Projecten

Naam Onderwerp
Frits Ferres voorzitter
Wulan Dumatubun dans
Javier Rameix muziek (oud en nieuw)
Martijn Kramers muziek (pop en urban)
Roswitha Bergmann theater, podiumkunsten
Sjoerd Kloosterhuis beeldende kunst
Martine Dekker film en nieuwe media
Münise Yavuz literatuur, jongerencultuur
Peter Fengler broedplaatsen, beeldende kunst

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070