Milieuzones Den Haag

Het verkeer in de stad is een grote vervuiler van de lucht. Den Haag heeft daarom milieuzones waar de meest vervuilende voertuigen worden geweerd.

Hier vindt u meer informatie over de milieuzones in de stad:

Luchtkwaliteit

Door milieuzones in te stellen, verbetert de kwaliteit van de lucht in de stad. Dat is belangrijk voor de algemene gezondheid en in het bijzonder voor die van kwetsbare groepen zoals ouderen, kinderen en mensen met luchtwegproblemen.

Gevolgen vieze lucht

Als gevolg van luchtvervuiling leeft de Nederlander gemiddeld naar schatting 13 maanden korter. Luchtvervuiling maakt hart- en vaatziekten en longaandoeningen erger.

Den Haag 2030

Den Haag wil daarom in 2030 voldoen aan de advieswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor fijnstof. Den Haag voldoet al aan de advieswaarde van de WHO voor stikstofdioxide. Maar de gemeente wil de uitstoot nog verder verlagen.

Zie ook

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070