Extra parkeerplaatsen in woonbuurten

In een aantal woonbuurten werkt de gemeente aan extra parkeerplaatsen voor bewoners.

Parkeerruimte is schaars, zeker in oudere wijken. De parkeeroverlast die dat met zich meebrengt, veroorzaakt onveilige situaties en moeilijk begaanbare straten. De brandweer kan er soms niet door of kan niet bij de putten voor bluswater. Auto’s staan fout geparkeerd waardoor stoepen slecht begaanbaar zijn, bijvoorbeeld voor rolstoelen of kinderwagens. Zelfs speelplaatsen en groen worden soms ingenomen door geparkeerde auto’s. De gemeente Den Haag doet hier iets aan. Om de veiligheid en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren, breidt de gemeente de parkeercapaciteit uit.

Herinrichten 2-5-2 straten

Om een deel van de parkeerproblemen op te lossen, krijgen de meeste 2-5-2 straten aan beide kanten een smallere stoep. Daardoor komt er ruimte om aan beide kanten een parkeerstrook te maken. Den Haag heeft veel straten waarbij de beide stoepen 2 meter breed zijn en de rijbaan 5 meter. In die straten kan eigenlijk maar aan 1 kant geparkeerd worden. Door een gebrek aan parkeerplaatsen staan in veel van die 2-5-2 straten auto’s aan beide kanten van de straat geparkeerd, meestal met 2 wielen op de stoep.

Betaald parkeren

Als in een wijk voldoende nieuwe parkeerplekken zijn toegevoegd, wordt betaald parkeren ingevoerd. Dit is nodig om te voorkomen dat de beschikbare parkeerruimte alsnog grotendeels door niet-bewoners van de wijk gebruikt wordt.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070