DigiD aanvragen voor Nederlanders en EER-burgers in het buitenland

Woont u in het buitenland? En heeft u de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land in de Europese Economische Ruimte (EER)? Dan kunt u een DigiD aanvragen. Had u al een DigiD voordat u verhuisde naar het buitenland? Dan kunt u die gewoon blijven gebruiken. Lees hoe u een DigiD kunt aanvragen.

Bent u Nederlander of EER-burger in het buitenland? Dan kunt u niet direct een geactiveerde DigiD aanvragen via de website van DigiD. Vraag eerst een DigiD aan via de Begin externe link: website van DigiD(Externe link), einde externe link.. U ontvangt dan een baliecode. Met deze baliecode kunt u binnen 30 dagen uw brief met DigiD-activeringscode ophalen bij 1 van de Begin externe link: DigiD-balies(Externe link), einde externe link., waaronder die van de Begin link: gemeente Den Haag (stadsdeelkantoor Centrum), einde link. . Kijk voor meer informatie op de pagina Begin externe link: Ik woon in het buitenland(Externe link), einde externe link. (DigiD).

Ontvangt u (binnenkort) AOW? Dan hoeft u niet langs een balie. Vraag uw Begin externe link: DigiD aan via de Sociale Verzekeringsbank(Externe link), einde externe link.. U ontvangt de brief met uw DigiD-activeringscode op uw adres in het buitenland.

DigiD-activeringscode ontvangen via videobellen

U kunt uw DigiD-activeringscode ook ontvangen via videobellen. Dan hoeft u niet langs een balie.

Het videobellen is alleen voor mensen die in het buitenland zijn.

Wilt u uw activeringscode via videobellen ophalen? Maak een afspraak via de website Begin externe link: Nederlandwereldwijd.nl(Externe link), einde externe link. (ministerie van Buitenlandse Zaken).

 • U woont in het buitenland.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een Begin externe link: EER-land(Externe link), einde externe link..
 • U bent in het bezit van een geldig paspoort en/of identiteitskaart van Nederland of een ander EER-land. (Let op: geen rijbewijs).
 • U heeft een burgerservicenummer (BSN).
 • U staat ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).
 • U heeft een mobiele telefoon waarop u zowel in het buitenland als in Nederland sms-berichten kunt ontvangen.
 • U heeft een e-mailadres.

Ingeschreven in de RNI

Bent u belastingplichtig? Of bent u na 1 oktober 1994 verhuisd naar het buitenland? Dan staat u zeker ingeschreven in de RNI. Bent u niet belastingplichtig en vóór 1 oktober 1994 verhuisd naar het buitenland? Of heeft u nooit in Nederland gewoond? Controleer dan bij de gemeentebalie of u Begin link: ingeschreven bent in de RNI, einde link. .

Tussen de inschrijving in de RNI (en daarbij de ontvangst van uw BSN) en uw afspraak voor het aanvragen van een DigiD voor Nederlanders en EER-burgers in het buitenland moet om technische redenen minimaal 24 uur zitten.

 • Ga naar Begin externe link: www.digid.nl(Externe link), einde externe link. en kies voor DigiD aanvragen.
 • Kies tijdens de aanvraag voor ‘Ik woon buiten Nederland’. Onthoud uw gebruikersnaam en wachtwoord goed.
 • Na het afronden van de aanvraag krijgt u een baliecode. Met de baliecode gaat u binnen 30 dagen na de datum van aanvraag naar één van de DigiD balies om uw DigiD activeringscode te ontvangen. Dit kan alleen op afspraak.
 • Maak direct digitaal een afspraak. Of bel met 14070 of vanuit het buitenland met +31 70 353 30 00.
 • Met de activeringscode en uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt u uw DigiD activeren via Begin externe link: www.digid.nl(Externe link), einde externe link..
Het is niet mogelijk om iemand te machtigen voor de aanvraag van een DigiD via de balie. U moet persoonlijk naar de balie komen en u identificeren met een geldig paspoort en/of identiteitskaart van Nederland of een ander EER land.

 • uw baliecode (na uw aanvraag ontvangt u deze per sms en per e-mail)
 • uw geldige paspoort en/of identiteitskaart van Nederland of een ander EER land (waarvan u het documentnummer tijdens de aanvraag heeft ingevuld)
 • uw burgerservicenummer

Kijk op Begin externe link: DigiD.nl(Externe link), einde externe link. bij welke balies (naast die van de gemeente Den Haag) u op dit moment terechtkunt.

Als u al een DigiD heeft, die u heeft aangevraagd toen u nog in Nederland woonde, kunt u deze nog gebruiken als u:

 • uw gebruikersnaam en wachtwoord nog weet. Weet u dat niet meer, dan moet u een nieuwe DigiD aanvragen via een balie.
 • uw DigiD binnen 3 jaar heeft gebruikt. Daarna verloopt uw DigiD en moet u een nieuwe aanvragen via een balie.

Voor meer informatie bekijkt u de Begin externe link: website van DigiD(Externe link), einde externe link.. Daar vindt u de pagina Vraag en antwoord en een Factsheet DigiD via balieuitgifte. Geen antwoord gevonden? Neem dan contact op met de DigiD helpdesk.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070