Vergunning deelfietsen, deelbakfietsen en deelscooters aanvragen

Wilt u deelfietsen, deelbakfietsen of deelscooters aanbieden in Den Haag? Dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen.

Uw bedrijf heeft een Nederlandssprekend contactpersoon die bereikbaar is bij onverwachte (nood)situaties.

 • De gemeente verstrekt een vergunning aan een aanbieder van deelvoertuigen die voldoet aan alle eisen.

 • De vergunning is onbeperkt geldig.

Stuur bij uw aanvraag de volgende stukken mee:

 • omschrijving en foto van het deelvoertuig

 • het aantal deelvoertuigen dat wordt aangeboden (maximaal 500)

 • omschrijving van de methode van aanbieden. Hierin staat in ieder geval:

  • huursysteem

  • stallingsvoorwaarden

  • bedieningsgebied

  • tarieven

  • klachtenregeling

  • algemene voorwaarden

 • plan van aanpak voor kapotte en verkeerd geparkeerde deelvoertuigen. Hierin staat in ieder geval een onderhoudsplan en een systeem voor het afhandelen van meldingen over kapotte en verkeerd geparkeerde voertuigen

 • plan van aanpak voor de herverdeling van deelvoertuigen, met in ieder geval een werkwijze voor de drukste momenten

 • plan waarin de maatregelen staan om het gebruik van de deelvoertuigen zo groot mogelijk te maken

 • verwachte plekken waar de deelvoertuigen vooral zullen staan

 • plan voor communicatie en contact met de belangrijke afdelingen van de gemeente

 • plan waarin staat welke data worden opgeslagen en waarom. Het moet duidelijk zijn dat persoonsgegevens verwerkt worden volgens de regels over gegevensbescherming (AVG)

 • plan van aanpak voor een digitaal dashboard (bijvoorbeeld een website), waarmee de gemeente de uitvoering van de vergunning kan controleren. Dit dashboard laat op elk moment van de dag zien waar de voertuigen staan, welke status deze voertuigen hebben (verhuurd of beschikbaar) en hoelang het voertuig al deze status heeft

 • plan waaruit blijkt hoe interoperabiliteit wordt vormgegeven door de aanvrager

Wilt u een vergunning aanvragen? Download het formulier en stuur het formulier en de overige benodigde stukken per e-mail naar: Begin link: apv-vergunningen@denhaag.nl, einde link. .

Aanvraagformulier vergunning deelfietsen, deelbakfietsen en deelscooters

(PDF, 79,7 KB)

U betaalt kosten voor uw aanvraag: € 2.000 (tarief 2023). Die kosten betaalt u ook als u de vergunning niet krijgt.

De behandeling van uw aanvraag duurt maximaal 8 weken. Als de afhandeling langer duurt, krijgt u hierover een brief.

Wilt u meer weten over de achtergrond, het doel van het beleid en de wijze van handhaven? Bekijk dan de bestuurlijke stukken (Begin externe link: RIS304140(Externe link), einde externe link.).

Heeft u vragen over het beleid voor deelauto’s, deelmobiliteit of deelfietsen? Stuur deze dan per e-mail naar: Begin link: secretariaatmobiliteit@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070