Vergunning aanvragen om woning aan woonruimtebestand te onttrekken

Wilt u een woning veranderen in een bedrijfsruimte, winkel of kantoor? Of wilt u een woning slopen of gaan verhuren? Dan heeft u een onttrekkingsvergunning nodig. De woning verliest daarmee zijn woonbestemming.

U heeft een onttrekkingsvergunning nodig voor:

  • het wijzigen van de woonruimte naar bedrijfsruimte
  • het wijzigen van de woonruimte naar winkel of kantoor
  • het slopen van de woning
  • het gebruik van een woning voor logies; hiervan is meestal sprake indien u een woning wilt verhuren aan personen die kort in Den Haag verblijven. Zie voor meer informatie Begin link: verhuur van een pand voor tijdelijk verblijf, einde link.

Vergunningsplicht

Let op: om krapte op de woningmarkt tegen te gaan, is het in sommige gevallen verplicht een vergunning aan te vragen. Op deze pagina Begin link: Maatregelen problemen woningmarkt, einde link. vindt u hierover meer informatie.

U kunt het aanvraagformulier opvragen via Begin link: huisvesting@denhaag.nl, einde link. .

U krijgt dan het aanvraagformulier toegestuurd.

Voor het aanvragen van een onttrekkingsvergunning betaalt u € 521,90 in 2022. U krijgt deze kosten niet terug als de gemeente uw aanvraag voor een vergunning afwijst.

Omdat woonruimte in Den Haag schaars is, geeft de gemeente meestal geen onttrekkingsvergunning af om een woning te gebruiken voor logies. Soms is maatwerk mogelijk. Dan werkt de gemeente mee met een legalisatietraject. Uw pand krijgt dan een logiesbestemming met de juiste vergunningen: een omgevingsvergunning en een onttrekkingsvergunning.

Dit is alleen mogelijk als u bij uw vergunningsaanvraag bewijsstukken meestuurt waarmee u aantoont dat uw woning in de praktijk al vanaf de oprichting (als woning) voor logies is gebruikt.

Verder is het van belang dat:

  • er geen overtredingen bekend zijn rond het pand, anders dan het aanbieden van logies
  • het pand voldoet aan de bouwkundige eisen voor logies

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070