Pas voor taxichauffeurs TTO aanvragen

Als Toegelaten Taxiorganisatie (TTO) kunt u een groengele pas voor chauffeurs aanvragen of vermissing van een groengele pas melden. U kunt als TTO ook een verzoek indienen om een toegangspas van een chauffeur in te trekken.

Een aanvraag, melding of verzoek wordt pas in behandeling genomen als alle benodigde gegevens binnen zijn.

Tarieven in 2023:

 • aanvraag groengele pas voor nieuwe chauffeur:
  • groengele pas voor een nog niet eerder bij een Haagse TTO aangesloten chauffeur: € 58,10
  • groengele pas voor een chauffeur die van de ene naar de andere Haagse TTO overstapt: € 58,10
 • melding vermissing of wijziging groengele pas: gratis
 • verzoek intrekken toegangspas taxichauffeur: gratis

Minimaal 2 weken, maximaal 8 weken. Deze termijn kan met maximaal 8 weken worden verlengd.

Verzoekformulier intrekken toegangspas chauffeur TTO

(PDF, 552,2 KB)
Onderstaande aanvraag, melding en verzoek kunnen alleen door een Toegelaten Taxiorganisatie (TTO) gedaan worden. Niet door individuele chauffeurs. Begin link: Lees meer over de TTO, einde link. .

Vraag als TTO een groengele pas aan voor een nieuw bij de TTO aangesloten chauffeur. Gebruik hiervoor het Aanvraagformulier groengele pas.

Aanvraagformulier groengele pas

(PDF, 253,8 KB)

Stuur bij uw aanvraag het volgende mee:

 • bewijs bezit Haags Taxikeurmerk (of gelijkwaardig) van de chauffeur of als de chauffeur afkomstig is van een andere in Den Haag actieve TTO een vermelding van die TTO
 • kopie overeenkomst tussen TTO en chauffeur
 • kopie overeenkomst tussen TTO en vervoerder
 • recente pasfoto van de chauffeur met vermelding van naam, voorletters, geboortedatum en naam van de vervoerder waarbij de chauffeur is aangesloten

Meld als TTO diefstal of vermissing van een groengele pas. Of meld wijzigingen in de TTO die van invloed kunnen zijn op afgegeven groengele passen, bijvoorbeeld afmelding van chauffeurs. Gebruik hiervoor het Meldingsformulier groengele pas.

Meldingsformulier groengele pas

(PDF, 137,7 KB)

Verzoek als TTO het college om de toegangspas van een chauffeur in te trekken als de chauffeur niet meer voldoet aan de reglementen van de TTO. Het gaat hier alleen om de toegangspas voor de met pollers afgesloten taxistandplaatsen. Gebruik hiervoor het Verzoekformulier intrekken toegangspas chauffeur TTO.

Stuur bij uw aanvraag het volgende mee:

 • rapportage van de TTO over het niet meer voldoen aan de reglementen door de chauffeur. Welke reglementen betreft het en waaruit is gebleken dat de chauffeur daar niet meer aan voldoet
 • het pasnummer van de groengele pas van de betreffende chauffeur

Print het formulier dat u nodig heeft, vul het in en stuur het met de benodigde bijlagen naar:

Dienst Stadsbeheer Den Haag
Handhavingsorganisatie, afdeling Vergunningen en Handhaving
Postbus 12651
2500 DP Den Haag

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070