Ontheffing milieuzone aanvragen tijdens levertijd schoon voertuig

In sommige situaties kunt u een ontheffing aanvragen om met een vervuilende dieselbestelauto of dieselpersonenauto toch in de milieuzone te mogen rijden. Eigenaren van een nieuw voertuig dat geen schadelijke uitlaatgassen uitstoot (schoon voertuig) kunnen tijdens de levertijd van dit schone voertuig ontheffing voor de milieuzone krijgen.

De gemeente wil dat voertuigeigenaren hun vervuilende voertuig vervangen door een voertuig dat geen schadelijke uitlaatgassen uitstoot (schoon voertuig). Daarom kunnen eigenaren van een nieuw schoon voertuig een ontheffing krijgen voor de milieuzone tijdens de levertijd van hun nieuwe schone voertuig.

De ontheffing is maximaal 12 maanden geldig.

U heeft een bewijs van aankoop van het schone voertuig nodig. Bijvoorbeeld een ondertekend koopaanbod op papier. Op het koopaanbod moet de verwachte levertijd van het schone voertuig staan.

€ 81,90 in 2023. U moet deze kosten ook betalen als u de vergunning niet krijgt.

Het duurt maximaal 8 weken voordat uw aanvraag verwerkt is en u een besluit krijgt.

In Begin externe link: MijnDenHaag(Externe link), einde externe link., onder MijnZaken, kunt u zien hoe het met uw aanvraag staat.

Bent u het niet eens met het besluit op uw aanvraag? Dan kunt u binnen 6 weken Begin link: bezwaar maken, einde link. .

Heeft u nog vragen? Stuur een e-mail naar Begin link: milieuzone@denhaag.nl, einde link. of bel met 14070.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070