Ontheffing Marktreglement aanvragen

Als u een standplaats op 1 van de Haagse markten heeft, dan moet u zich houden aan de regels uit het Marktreglement. Voor sommige regels kunt u een ontheffing aanvragen. Bijvoorbeeld als u uw standplaats op de markt tijdelijk niet kunt innemen.

Op grond van het Begin externe link: Marktreglement (RIS295973)(Externe link), einde externe link. kunt u in 4 gevallen een ontheffing aanvragen. De verwijzing naar het betreffende artikel in het Marktreglement is tussen haakjes opgenomen.

  1. Als u uw standplaats op de markt niet minimaal 46 maal per kalenderjaar in kunt nemen (artikel 3:2 lid 1 en 9). Een ontheffing om gezondheidsredenen is maximaal 3 maanden geldig en wordt niet verlengd.
  2. Als u tijdens de openingstijden van de markt een vervoers- of transportmiddel of verkoopwagen wil gaan gebruiken. En dit niet in uw vergunning is opgenomen (artikel 5:1 onder b).
  3. Als u aan uw standplaats een zeil (bijvoorbeeld een zonne- of regenscherm) wilt vastmaken of een constructie voor het laten hangen van zeilen (artikel 5:1 onder g). Er wordt bekeken of de bevestiging geen schade veroorzaakt aan de standplaats of opslagunit. Verder geldt dat de kleur van het zeil passend moeten zijn. Ook moet het zeil gemaakt zijn van een brandwerend materiaal.
  4. Als u af wilt wijken van de vastgestelde tijden van uit- en inpakken van uw handelswaar of uw standplaats wilt verlaten voor het sluiten van de markt (artikel 3:3 lid 1 t/m 5). Een ontheffing voor deze regels wordt alleen voor een beperkte periode en in bijzondere gevallen verleend.

  • Zie punt 1. hierboven: bij een aanvraag voor een ontheffing om gezondheidsredenen moet u een medische verklaring bijvoegen.
  • Zie punt 3. hierboven: bij een aanvraag om een zeil of constructie aan uw standplaats te bevestigen moet u bijvoegen:
    • een foto of afbeelding
    • een certificaat waaruit blijkt dat het zeil van brandwerend materiaal is

Voor uw aanvraag betaalt u € 21,40 bij het marktkantoor op de Haagse Markt.

U kunt bij het marktkantoor alleen pinnen.

Uw verzoek wordt binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen 8 weken nadat u het heeft ingediend afgehandeld.

Vraag een ontheffing aan via het aanvraagformulier ontheffing Marktreglement.

Aanvraagformulier ontheffing Marktreglement

(PDF, 131,6 KB)

U kunt het formulier digitaal invullen, printen en ondertekenen. Daarna levert u het in bij het marktkantoor op de Haagse Markt. U betaalt dan meteen de kosten.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070