Ontheffing auto op het strand aanvragen

Het is niet toegestaan om met uw auto, motor of vrachtwagen op het strand te komen. In bijzondere gevallen kunt u een ontheffing krijgen.

Er zijn 2 soorten ontheffingen voor het rijden op het strand met een voertuig:

  • Langdurige ontheffing: geldig voor onbepaalde tijd. Om voor deze ontheffing in aanmerking te komen moet u meerdere keren per week in een bepaald gebied werkzaamheden verrichten met uw voertuig. De bij de ontheffing behorende ontheffingskaart moet jaarlijks worden vernieuwd. Heeft u ontheffing voor meer dan 1 voertuig? Dan moet u elke ontheffingskaart jaarlijks vernieuwen.
  • Kortlopende ontheffing: maximaal 2 dagen geldig.

Eigenaren van voertuigen.

U kunt alleen in de volgende gevallen een ontheffing krijgen om met uw voertuig op het strand te komen:

  • U voert beroepswerkzaamheden uit, die u op geen andere manier kunt uitvoeren. Dit houdt in dat de gemeente de ontheffingen alleen verleent als de apparatuur voor de werkzaamheden in of op uw voertuig zit. Bijvoorbeeld apparatuur die niet uitgeladen kan worden of erg zware apparatuur.
  • U voert spoedeisende werkzaamheden uit. Zoals het herstellen van glasschade, wateroverlast of braakschade aan strandpaviljoens.

De strandbeheerder bepaalt welk toegangspad naar de locatie u kunt gebruiken.

  • langdurige ontheffing: € 76
  • kortlopende ontheffing: € 21,30
Op Stadhuis Spui kunt u pinnen en contant betalen. Op stadskantoor Leyweg kunt u alleen pinnen. Het is helaas niet mogelijk om met een creditcard te betalen.

  • Langdurige ontheffing: maximaal 8 weken
  • Kortlopende ontheffing: 5 dagen

De politie geeft advies

Bij een nieuwe aanvraag vraagt de gemeente advies aan de politie. Er kan besloten worden dat u geen ontheffing krijgt.

Jaarlijks vernieuwen

Voor het jaarlijks vernieuwen van ontheffingskaarten bij een langdurige ontheffing kunt u terecht bij:
Dienst Stadsbeheer, afdeling Vergunningen & Handhaving
Postbus 12651
2500 DJ Den Haag
Telefoon: (070) 353 69 06

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070