Kadastrale dienstverlening

Heeft u kadastrale informatie nodig? Of wilt u een offerte voor het maken van een tekening voor het splitsen in appartementsrechten? Dan kunt u terecht bij de gemeentelijke Kadasterbalie.

Kadastrale informatie is informatie over zakelijke rechten op grond en gebouw. De volgende informatie kunt u opvragen bij het Kadaster:

 • eigenaar van het pand (eigendomsgegevens)
 • uittreksel hypotheken en/of beslagen
 • akten van beslagen, hypotheek en splitsing in appartementsrechten
 • akte van uitgifte in erfpacht
 • akte van heruitgifte in eeuwigdurende erfpacht (van ná 1986)
 • situatietekening van het kadastrale perceel
 • publiekrechtelijke beperkingen, zie Begin link: Aanschrijving pand, informatie opvragen, einde link.

Wilt u kadastrale informatie opvragen? Dan kunt u dat doen via het landelijk Kadaster of via de Kadasterbalie van de gemeente.

Zelf opvragen via het landelijk Kadaster

U kunt de informatie zelf opzoeken bij het landelijk Kadaster op Begin externe link: www.kadaster.nl(Externe link), einde externe link..

Opvragen bij de gemeente

De Kadasterbalie in Den Haag geeft dezelfde informatie als het landelijk Kadaster. Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de Kadasterbalie.

 • Bel met 06 – 13 36 17 20, 06 – 29 67 46 71 of met 06 – 31 01 58 14
 • Stuur een e-mail naar Begin link: kadaster@denhaag.nl, einde link.
 • Als u een afspraak heeft gemaakt, kunt u langskomen op:
  Kadasterbalie
  Leyweg 813
  2545 HA Den Haag

Het bekijken en opvragen van kadastrale informatie kost geld. De kosten hangen af van uw vraag. U moet de kosten meteen betalen. U kunt bij de Kadasterbalie alleen pinnen.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070