Inschrijving marktregister voor dagplaats of standwerker flexplaats aanvragen

De gemeente heeft dagplaatsen en standwerker flexplaatsen op de Haagse Markt en op diverse wijk- en themamarkten. Wilt u hiervoor in aanmerking komen, dan kunt u inschrijving in het marktregister aanvragen.

 • U kunt als natuurlijk persoon slechts actief zijn op 1 Haagse markt per dag.
 • Alleen handelingsbekwame natuurlijke personen worden in het marktregister opgenomen.
 • Inschrijving in het marktregister is geldig voor 1 markt en 1 branche.
 • Inschrijving in het marktregister is geldig voor 1 jaar.
 • U moet een vast woon- of verblijfplaats hebben in Nederland.
 • U moet rechtmatig in Nederland verblijven.
 • U moet voldoen aan alle publiekrechtelijke verplichtingen op het gebied van bedrijfsuitoefening en bedrijfsorganisatie (denk bijvoorbeeld aan diploma’s en certificaten).
 • U mag de afgelopen 5 jaar niet verwijderd zijn uit het marktregister vanwege overtredingen van de marktverordening.

Kijk voor alle voorwaarden in het Begin externe link: Marktreglement (RIS295973)(Externe link), einde externe link..

Stuur of breng de volgende documenten mee bij uw aanvraag. Alle documenten moeten in het Nederlands zijn geschreven.

 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel.
 • Kopie van uw geldige identiteitsbewijs (geen rijbewijs).
 • Een document waaruit uw geldige verblijfstitel in Nederland blijkt, als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft.
 • Een afschrift van een document waaruit blijkt dat u een vaste woon- en verblijfplaats heeft, als u buiten Nederland verblijft.
 • Recente pasfoto in kleur.
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), die niet ouder is dan 3 maanden. Deze is afgegeven volgens de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. U kunt een VOG aanvragen op de website Begin externe link: www.justis.nl(Externe link), einde externe link.. Heeft u de verklaring nog niet ontvangen? Dan kunt u bij uw aanvraag een kopie van het aanvraagformulier van de VOG inleveren. Let wel op dat u de VOG heeft op het moment dat u de marktvergunning ontvangt.
Voor het handelen in de branche Biologisch op de Haagse Markt en in alle branches van de Boerenmarkt en voor de markt Zeeheldenkwartier heeft u ook een EKO-keurmerk en/of SKAL-licentie nodig.

 • Voor de aanvraag van een marktvergunning betaalt u € 23,35 leges per marktdag in 2023. Dit bedrag moet u ook betalen als u de vergunning niet krijgt.
 • Voor het innemen van een standplaats betaalt u Begin link: marktgeld, einde link. .

Het streven is om uw aanvraag binnen 8 weken af te handelen. Deze termijn kan worden verlengd met nog eens 8 weken.

 • Gebruik hiervoor het aanvraagformulier inschrijving marktregister voor een dagplaats of een standwerker flexplaats.
 • Vul het formulier in, maak er een scan van en stuur het met de benodigde bijlagen per e-mail naar Begin link: markten@denhaag.nl, einde link. .

Aanvraagformulier inschrijving marktregister voor een dagplaats of een standwerker flexplaats

(PDF, 210,7 KB)

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070