Filmopnames maken in Den Haag

Wilt u opnames voor een speelfilm, muziekclip of televisieserie maken? Den Haag biedt hiervoor veel mogelijkheden. Neem contact op met Filmoffice Den Haag voor advies of vraag direct een vergunning aan.

Den Haag werkt graag mee aan professionele filmopnames en ondersteunt u hierbij zo goed mogelijk. De gemeente steunt filmproducenten en -regisseurs met beleid gericht op het filmen in Den Haag. Filmoffice Den Haag is uw intermediair tussen producenten en de stad Den Haag.

Filmoffice Den Haag

Heeft u hulp nodig bij aantal praktische vragen? Bijvoorbeeld:

  • Hoe krijg ik het voor elkaar dat bepaald straatmeubilair wordt verwijderd?
  • Waar moet ik zijn als ik op het Binnenhof wil filmen?

Filmoffice Den Haag helpt u hierbij.

Filmlocaties

Filmoffice Den Haag assisteert en adviseert u bij het vinden van een geschikte filmlocatie. Zoekt u een heel specifieke locatie met een passende sfeer voor een of meerdere scenes? Den Haag kent veel mooie locaties. Door haar rijke verleden, door haar ligging aan zee, en als internationale stad van vrede en recht, biedt Den Haag veel mogelijkheden.

Voor opnames op het Binnenhof geldt een aparte procedure. De aanvraag wordt eerst beoordeeld door de Binnenhofcommissie. Als deze commissie geen bezwaar heeft kan de vergunningprocedure starten.

Contact Filmoffice Den Haag

Louise Vliegenthart, filmcoördinator
Telefoon: 06 – 52 55 14 89
E-mail: Begin link: filmoffice@denhaag.nl, einde link.
Facebook: Begin externe link: Facebook.com/thehaguefilmcommission(Externe link), einde externe link.

Categorieën vergunningen

Filmopnames zijn ingedeeld in categorieën, ingedeeld naar de invloed die ze hebben op de openbare ruimte.

Categorieën Omschrijving
Categorie A (kleinschalige opnamen) Hierbij gaat het om kleinschalige opnamen die nauwelijks impact hebben op de openbare ruimte. U werkt met beperkte (mobiele) apparatuur en heeft een kleine crew en kleine cast. De impact op de openbare ruimte is nauwelijks aanwezig. Meldtermijn: 5 werkdagen.
Categorie B (middelgrote opnamen) Hieronder vallen opnamen waarbij de openbare ruimte in gebruik wordt genomen door een ruime cast en crew en waarbij ruimte nodig is voor professionele apparatuur en materialen zoals bijvoorbeeld cameraopstellingen, belichting en decor. Aanvraagtermijn: 6 weken.
Categorie C (omvangrijke opnamen) Dit zijn alle opnamen die een grotere omvang hebben dan categorieën A en B en/of een bijzonderheid in zich hebben zoals omleidingen, stunts, massa figuratie of special effects. Aanvraagtermijn: 8 weken.

Voorwaarde

Uiterlijk 5 dagen voor de eerste draaidag moet u de bewoners/bedrijven informeren met een bewonersbrief.

Nodig bij aanvraag

Voor een vlotte afhandeling van uw aanvraag, stuur meteen de bijlage(n) die voor uw productie van toepassing zijn naar Begin link: filmoffice@denhaag.nl, einde link. :

  • omleidingsplan
  • veiligheidsplan
  • kopie bewonersbrief
  • situatieschets

Kosten

Aan de toestemming om te filmen zijn kosten verbonden in de vorm van leges. Ook kunnen er kosten zijn wanneer er maatregelen moeten worden genomen. Denk hierbij aan het afzetten van parkeervakken, ontheffingen, verwijderen van gemeentelijke eigendommen zoals lantaarnpalen of parkeermeters.

Filmvergunning aanvragen

U kunt direct een filmvergunning aanvragen via onderstaand formulier.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over filmen in Den Haag op Begin externe link: takethehague.nl(Externe link), einde externe link..

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070