Exploitatievergunning seksbedrijf aanvragen

Op 1 oktober 1999 is het aantal seksinrichtingen en escortbedrijven in de gemeente Den Haag per locatie vastgelegd. Ondernemers die na deze datum een nieuwe seksinrichting willen starten, komen niet voor een vergunning in aanmerking. Het is wel mogelijk om een bestaand bedrijf over te nemen. U moet dan een nieuwe vergunning aanvragen.

Onder een seksbedrijf verstaat de gemeente:

 • Het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie of tot het verrichten van seksuele handelingen voor een ander tegen betaling.
  of
 • Het bedrijfsmatig aanbieden van vertoningen van erotisch-pornografische aard in een seksinrichting tegen betaling.

Het begrip ‘seksbedrijf’ wordt gebruikt als verzamelnaam. Onder seksbedrijf valt bijvoorbeeld een prostitutiebedrijf (seksclub, escortbedrijf, erotische massagesalon), een sekswinkel met videocabines of bioscoop.

 • De exploitatievergunning wordt voor 1 jaar verleend.
 • In principe vindt elke 4 jaar een Bibob-toets plaats en bij tussentijdse wijzigingen. Kijk voor meer informatie op de Begin link: pagina over de wet Bibob, einde link. .
 • De vergunningplicht geldt voor de activiteit en niet alleen voor de locatie.
 • Het is verboden om sekswerkers die nog geen 21 jaar zijn voor of bij u te laten werken.
 • Exploitanten van een prostitutiebedrijf moeten een goedgekeurd bedrijfsplan hebben.
 • In advertenties van het seksbedrijf moeten het vaste telefoonnummer, het vergunningnummer en de naam van het bedrijf staan.
 • Aan de buitenkant van de seksinrichting moet zichtbaar zijn dat de exploitant een vergunning heeft.

Weigeringsgronden

De burgemeester beslist over uw aanvraag voor een seksbedrijf. Bij een aanvraag voor een escortbedrijf of een ander seksbedrijf waarbij geen sprake is van een ‘voor het publiek openstaand gebouw’ neemt het college van burgemeester en wethouders de beslissing. Voor het verlenen van een vergunning bestaan verschillende weigeringsgronden. U krijgt in ieder geval geen vergunning als:

 • de exploitatie of de vestiging in strijd is met het bestemmingsplan
 • u in enig opzicht van slecht levensgedrag bent
 • de aanvraag niet overeenstemt met de feitelijke situatie
 • u alcoholhoudende drank wilt schenken en de Alcoholwetvergunning niet is verleend
 • de exploitant/beheerder jonger is dan 21 jaar
 • de exploitant van een prostitutiebedrijf ná 1 januari 2018 niet beschikt over een goedgekeurd bedrijfsplan

 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de exploitant
 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de beheerder(s)
 • het nummer van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • een actuele verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen, verstrekt door de Belastingdienst
 • arbeidscontracten afgesloten met alle beheerders
 • indien van toepassing: een plattegrond van de seksinrichting met een schaal van 1:100 met daarop duidelijk aangegeven de inrichting en de bestemming van de werkruimten
 • indien van toepassing: een situatietekening van de plaatselijke en kadastrale ligging van de seksinrichting met een schaal van tenminste 1:1000
 • een document waaruit blijkt wat de juridische relatie is van de ondernemer met het pand, bijvoorbeeld een huurovereenkomst, eigendomsbewijs of pachtovereenkomst
 • indien van toepassing: een aanvraag of kopie van de vergunning op grond van de Alcoholwet of een ontvangstbevestiging van uw aanvraag voor de vergunning
 • een ingevuld Begin link: Bibob-formulier, einde link. . Dit is verplicht volgens de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur).

 • Een medewerker van Stadhuis Spui of Stadskantoor Leyweg neemt binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag contact met u op om een afspraak te maken.
 • Uw aanvraag en de bijlagen moeten tijdens de afspraak op volledigheid gecontroleerd en ondertekend worden. Dit is wettelijk verplicht.

 • Het aanvragen van een exploitatievergunning voor een seksbedrijf kost: € 1.546.
 • Voor wijzigingen in de vergunninggegevens van de beheerder(s) op de vergunning betaalt u: € 339,20.

U moet dit bedrag altijd betalen, ook als u de vergunning niet krijgt.

In artikel 3:1 tot en met 3:20 van de Begin externe link: Algemene Plaatselijke verordening(Externe link), einde externe link. van Den Haag staan alle eisen die gelden voor een seksbedrijf.

Neem voor meer informatie contact op met:

Directie Veiligheid
Bedrijfsbureau Onderdeel Veiligheid
Spui 70
2511 BT Den Haag
Telefoon: (070) 353 33 21
E-mail: Begin link: vergunning@denhaag.nl, einde link.

Ondernemersportaal
Spui 70
2511 BT Den Haag
Telefoon: (070) 353 60 04 (maandag tot en met vrijdag 9.00 tot 16.00 uur)
E-mail: Begin link: ondernemersportaal@denhaag.nl, einde link.

Is dit niet wat u zocht? Vul dan de Begin link: Horecawijzer, einde link. in en zie direct wat u nodig heeft.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070