Exploitatievergunning horeca aanvragen

Om een horecabedrijf in Den Haag te beginnen moet u een exploitatievergunning hebben. Wanneer u alcohol wilt schenken heeft u ook een drank- en horecavergunning nodig. Deze vraagt u samen met de exploitatievergunning aan.

Bent u een startende horecaondernemer en heeft u een pand gezien waarin u graag een horecabedrijf wilt beginnen? Of wilt u een bestaand horecabedrijf overnemen of wijzigen? Met een beginselaanvraag weet u of dit mag in dat pand. Lees meer over Begin link: een horecabedrijf beginnen, einde link. .

  • een bedrijfs- of ondernemingsplan met informatie over het soort werkzaamheden, de producten, de exploitatievorm en de doelgroep
  • een document waaruit blijkt wat de juridische relatie is van de ondernemer met het pand. Denk aan een huurovereenkomst, eigendomsbewijs of pachtovereenkomst
  • een plattegrond van het pand met de ligging, indeling, de bestemming van de te onderscheiden ruimten en de grenzen van het terrein van de horeca-inrichting
  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs van alle leidinggevenden die in loondienst zijn
  • een kopie van de arbeidsovereenkomst van alle leidinggevenden die in loondienst zijn
  • een ingevuld Begin link: Regeling Bibob Den Haag 2021, einde link. . De regeling is een verdere uitwerking van de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur).

De exploitatievergunning voor een horecabedrijf is strikt persoonlijk en kan daarom niet aan een ander worden doorgegeven.

Soms mag een nieuwe ondernemer van een horecabedrijf tijdelijk de vergunning van de vorige ondernemer gebruiken. De nieuwe ondernemer moet een complete aanvraag indienen voor ongewijzigde voortzetting van dezelfde zaak. Dat moet binnen 13 weken nadat de vorige ondernemer is gestopt. De precieze voorwaarden staan in de Begin externe link: Algemene plaatselijke verordening (APV)(Externe link), einde externe link. .

Vul voor de aanvraag het online formulier in. De nodige bijlagen mailt u naar Begin link: intakevergunningen@denhaag.nl, einde link. . Vermeld als onderwerp het adres van de horeca-inrichting. Pas wanneer de aanvraag compleet is, stuurt de gemeente u een ontvangstbewijs.

Een exploitatievergunning horeca kost € 1.495. Dit bedrag moet u ook betalen als u de vergunning niet krijgt.

De behandeling van uw aanvraag duurt 13 weken.

Is dit niet wat u zocht? Vul dan de Begin link: Horecawijzer, einde link. in en zie direct wat u nodig heeft.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070