Voorkomen van radicalisering en polarisatie

De gemeente grijpt in als mensen radicaliseren, extremistische ideeën krijgen of groepen tegen elkaar opstoken.

Politie, Justitie en gemeenten werken samen tegen deze radicalisering en polarisatie.

Radicalisering

Radicalisering betekent dat iemand de samenleving zó sterk wil veranderen dat het een gevaar is voor de democratie. Deze persoon laat zich vaak inspireren door een ideaal of geloof. Soms gebruiken mensen geweld of vinden zij het goed om geweld te gebruiken.

Polarisatie

Polarisatie betekent dat iets of iemand de tegenstellingen tussen groepen groter maakt. Denk aan groepen met verschillende afkomst, geaardheid of geloof. Polarisatie leidt tot meer spanningen tussen groepen in de Haagse samenleving. En dat kan weer ongewenst gedrag geven, zoals discriminatie, vandalisme of bedreiging.

Voorkomen

De gemeente werkt in de hele stad aan het voorkomen van polarisatie, radicalisering en extremisme. Dat is nodig om onze democratische rechtsstaat te beschermen. De gemeente werkt hiervoor samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en andere overheidsinstellingen. U kunt contact opnemen met het Informatiepunt Preventie Polarisatie en Radicalisering (IPPR) van de gemeente als u zich zorgen maakt, of vragen heeft over:

  • rechtsextremisme
  • linksextremisme
  • religieus extremisme (dat te maken heeft met geloof)
  • dierenrechten- en klimaatextremisme
  • verzwakken van de democratie

U kunt ook contact opnemen met het IPPR als u vragen heeft over complotdenken (geloven in een niet bewezen verklaring van een belangrijke ontwikkeling of situatie).

Het IPPR geeft advies en leidt professionals op. Die kunnen dan signalen snel herkennen en op de goede manier reageren.

Contact

Maakt u zich zorgen over radicalisering of extremisme in uw omgeving? Of wilt u meer weten over het voorkomen van polarisatie en radicalisering? Neem contact op via Begin link: IPPR@denhaag.nl, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070