De burgemeester kan inwoners die huiselijk geweld plegen een huisverbod van 10 dagen opleggen. Als u een huisverbod krijgt, moet u direct uw huis verlaten. U moet uw huissleutels aan de politie geven.

U heeft een huisverbod gekregen. Wat nu?

Een huisverbod is bedoeld om gezinsleden te beschermen tegen mishandeling of tegen een situatie die uit de hand dreigt te lopen. Hulpverleners geven de burgemeester advies over een mogelijke verlenging van het huisverbod tot maximaal 4 weken. Tijdens het huisverbod mag u geen contact opnemen met uw partner en/of kinderen. Als zij contact met u zoeken, mag u daar niet op ingaan.

Beschikking

Het tijdelijk huisverbod staat beschreven in de beschikking die u heeft gekregen van de politie. Hierin staat voor welke periode en voor welk gebied het huisverbod geldt. En met wie u geen contact mag hebben.

In beroep tegen het huisverbod

Bent u het niet eens met het huisverbod? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechter. Als u beroep heeft aangetekend, dan kunt u ook een verzoek voor een voorlopige voorziening indienen. Dit betekent dat de rechter binnen 3 werkdagen controleert of het huisverbod met een goede reden is opgelegd. In de bijlage van de beschikking staat precies beschreven hoe en waar u in beroep kunt gaan voor een voorlopige voorziening.

Wilt u een advocaat?

Wanneer u een voorlopige voorziening wilt aanvragen, kunt u een advocaat vragen om u daarmee te helpen. Dit kost u niets. U kunt aan de burgemeester of aan de politie doorgeven dat u een advocaat wilt. Tijdens werkdagen neemt u daarvoor contact op met de burgemeester op telefoonnummer (070) 353 33 21. In het weekend of tijdens feestdagen kunt u contact opnemen met het politiebureau dat het huisverbod heeft opgelegd.

Meer informatie

Informatie over huiselijk geweld en hulpverlening kunt u vinden op de website van Begin externe link: Veilig Thuis Haaglanden(Externe link), einde externe link. . U kunt ook bellen naar 0800-2000. Veilig Thuis Haaglanden is het centrale advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft. Zowel slachtoffers en plegers als bezorgde omstanders en professionals.

In de folder U heeft een huisverbod…Wat nu? leest u praktische informatie over het tijdelijke huisverbod. U kunt de folder downloaden via Begin externe link: www.huiselijkgeweld.nl(Externe link), einde externe link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070