Haags veiligheidsbeleid

Veiligheid is een voorwaarde voor een aantrekkelijke stad. Het terugdringen en voorkómen van criminaliteit en overlast blijft dan ook topprioriteit.

Het beleid voor de komende jaren bouwt verder op een stevig fundament. Den Haag is de afgelopen jaren waarneembaar en aantoonbaar veiliger geworden. Er is minder overlast en criminaliteit en de bewoners voelen zich ook steeds veiliger. In het beleid staat samenwerking met veiligheidspartners en bewoners centraal.

3 sporen

De Haagse aanpak van veiligheidsproblemen verloopt langs 3 sporen:

1. Aanpak van:

  • ‘high impact crimes’: overvallen, straatroof, woninginbraak en (huiselijk) geweld
  • veelvoorkomende criminaliteit: zakkenrollen, fietsendiefstal, vandalisme en auto-inbraak
  • criminele jeugdgroepen/-netwerken

2. Gebiedsgerichte aanpak met een probleemgerichte inzet in wijken en buurten:

3. Integrale aanpak van ondermijning, onder andere:

Beleidsplan

Op basis van een uitgebreide analyse en onderzoek (onder andere de landelijke Veiligheidsmonitor) heeft de gemeente samen met de partners prioriteiten vastgesteld. Bewoners en ondernemers zijn vervolgens geraadpleegd over de prioriteiten en de aanpak. Resultaat is een beleidsplan voor de komende jaren.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070