Subsidieregeling mediabeleid Den Haag 2022

Bent u een Haagse journalistieke mediamaker en heeft u ondersteuning nodig bij investeringen in uw apparatuur? Of bent u een organisatie die in Den Haag activiteiten organiseert rondom journalistiek en media? Mogelijk kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente. Lees meer over de mogelijkheden.

De regeling is er voor rechtspersonen zonder doel om winst te maken. Zoals stichtingen en verenigingen die niet-commerciële journalistieke producties maken of evenementen organiseren.

U kunt voor 2 soorten projecten subsidie aanvragen:

 • investeringen in hardware en software voor media (maximaal € 5.000)
 • projecten voor publiek die gaan over onafhankelijke journalistiek en media die plaatsvinden in Den Haag (maximaal € 35.000)

De voorwaarden voor een aanvraag staan in het aanvraagformulier.

 • een compleet ingevuld aanvraagformulier Subsidie mediabeleid
 • een kloppende begroting, een dekkingsplan en een uitleg
  • in de begroting laat u zien dat de kosten even hoog zijn als de inkomsten
  • in het dekkingsplan laat u zien hoe u aan de opgegeven inkomsten komt
 • een beschrijving van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt
 • een plan van aanpak voor de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt
 • een bewijs dat de subsidieontvanger een btw-belaste ondernemer is
 • een bewijs dat de subsidieontvanger vennootschapsbelasting moet betalen

Vraagt u voor het eerst subsidie aan bij de gemeente? Dan moet u ook meesturen:

 • een kopie of scan van een recent rekeningafschrift. U mag de bedragen onzichtbaar maken.

 1. Vraag het aanvraagformulier aan bij de afdeling Mediabeleid via e-mailadres Begin link: media@denhaag.nl, einde link. . Zet in de onderwerpregel: Subsidie mediabeleid.
 2. Vul het formulier in en laat het ondertekenen door de persoon die namens de rechtspersoon mag ondertekenen.
 3. Stuur het formulier met de verplichte bijlagen naar Begin link: subsidies@denhaag.nl, einde link. en neem in de cc Begin link: media@denhaag.nl, einde link. op.

Gratis.

Is de aanvraag compleet? Dan ontvangt u binnen 12 weken een besluit op uw aanvraag. Als er extra informatie nodig is neemt de gemeente contact met u op.

De gemeente vindt het belangrijk dat de inwoners van Den Haag betrokken zijn bij de stad. En dat zij weten wat er in hun buurt gebeurt. Daarom helpt de gemeente de lokale mediaorganisaties met subsidie. Ook moedigt de gemeente samenwerking aan tussen publieke lokale, regionale en nationale omroepen.

Als internationale stad van Vrede en Recht ondersteunt de gemeente Den Haag organisaties die opkomen voor het vrije woord en onafhankelijke journalistiek.

Er zijn regels voor het toekennen van subsidies en de verantwoording ervan.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070