Subsidie Taal in de Buurt aanvragen

Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren en aanbieden van taallessen (NT2) en conversatielessen aan Hagenaars voor wie Nederlands niet de moedertaal is.

Het gaat om Hagenaars van 18 jaar of ouder die het Nederlands niet als moedertaal hebben. Voorwaarden voor het verlenen van de subsidie zijn dat de deelnemers in Den Haag wonen en de lessen in Den Haag plaatsvinden.

Het startniveau, de ambitie, de vaardigheden en de motieven om Nederlands te leren is bij deelnemers verschillend. Daarom zijn er bij Taal in de Buurt 2 vormen van taalonderwijs: NT2-lessen en conversatielessen. Het aanvragen van subsidie gaat per groep cursisten. De subsidie voor het geven van conversatielessen is per groep € 500. De subsidie voor NT2-lessen bedraagt per groep € 700.

Voorwaarden conversatielessen

 • Per lesgroep zijn tenminste 8 deelnemers geregistreerd door de organisatie.
 • Voor elke lesgroep wordt een presentielijst bijgehouden.
 • Bibliotheek Den Haag sluit contract af met vrijwilligers.
 • De lessen duren tussen de 2 en 3 uur.
 • De lessen worden gegeven door een getrainde vrijwilliger
 • De taalvaardigheidstoetsen zijn verplicht onderdeel van Taal in de Buurt.
 • U houdt de gemeente op de hoogte als het aantal deelnemers gedurende de lessen minder dan 8 wordt.
 • U werkt mee aan de intake van de deelnemers.
 • Individuele cursisten mogen maximaal 2 x een lessencyclus van 40 uur volgen, dan worden zij doorverwezen naar andere taalaanbieders.

Voorwaarden NT2-lessen

 • Per lesgroep zijn er minimaal 15 en maximaal 20 deelnemers geregistreerd door de organisatie.
 • Bij meer dan 20 moeten deelnemers herplaatst worden, evenals bij minder dan 15 deelnemers.
 • Voor elke lesgroep wordt een presentielijst bijgehouden.
 • Een cursus duurt 20 lessen van 2 uur per les.
 • De lessen worden gegeven door een NT2 gecertificeerde docent.
 • U houdt de gemeente op de hoogte als het aantal deelnemers gedurende de lessen minder dan 15 wordt.
 • U werkt mee aan de intake van de deelnemers.
 • De taalvaardigheidstoetsen zijn verplicht onderdeel van Taal in de Buurt.
 • Individuele cursisten mogen maximaal 2x een lessencyclus van 20 weken volgen, aan de hand van de eindtoets ontvangt de cursist een doorstroomadvies.

De subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door maatschappelijke (vrijwilligers-)organisaties.

Er zijn regels voor het geven van deze subsidie en de verantwoording over deze subsidie. Bekijk hiervoor de Begin link: wet- en regelgeving subsidies, einde link. .

Het project wordt gecoördineerd door de openbare bibliotheek Den Haag (onderdeel van de gemeente Den Haag).

Uw aanvraag voor subsidie Taal in de Buurt kunt u doen met het digitale aanvraagformulier. Hier vult u algemene gegevens in en gegevens over de deelnemers, locatie en buitenactiviteiten van de groep(en) conversatielessen en/of NT2-lessen.

Liever per post?

Wilt u uw aanvraag liever per post naar de gemeente sturen? Vraag dan de formulieren aan via het e-mailadres: Begin link: taalindebuurt@denhaag.nl, einde link. . U kunt het aanvraagformulier ondertekend en samen met de formulieren NT2-lessen en/of conversatielessen opsturen naar:

Burgemeester en wethouders Centraal Subsidiebureau
Postbus 16 106
2500 BC Den Haag

De gemeente behandelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst tot het beschikbare budget op is. Hoe eerder uw aanvraag binnen is, hoe meer kans u dus heeft om subsidie te krijgen.

Gratis.

De gemeente behandelt uw aanvraag binnen 6 tot 8 weken.

Heeft u een vraag over de subsidie Taal in de buurt? Bel dan met de coördinator Taal in de buurt via (070) 353 68 53 of stuur een e-mail naar: Begin link: website van PEP Den Haag, einde link. .

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070