Subsidie kleine publieksevenementen aanvragen

Organiseert u een klein publieksevenement? Dan kunt u bij de gemeente subsidie aanvragen bij het Promotiefonds Kleinschalige Publieksevenementen.

Voor 2023 is € 300.000 beschikbaar voor het Promotiefonds Kleinschalige Publieksevenementen.

U krijgt per post of via e-mail antwoord op uw subsidieaanvraag. Vul hiervoor uw e-mailadres in bij de aanvraag.

U kunt deze subsidie op 2 momenten in het jaar aanvragen. U kunt maximaal € 25.000 subsidie aanvragen voor uw evenement. Zijn er meer aanvragen dan dat er geld is? Dan kiest de gemeente de plannen die het best aan de inhoudelijke eisen hieronder voldoen.

De subsidie is voor rechtspersonen zoals bedrijven, stichtingen en verenigingen. De subsidie is niet bedoeld voor individuele personen.

De aanvraag voldoet aan onderstaande voorwaarden en wordt getoetst op de inhoudelijke criteria.

 • U vraagt subsidie aan voor een kleinschalig publieksevenement.
 • U kunt maximaal € 25.000 subsidie aanvragen.
 • De totale gemeentelijke subsidie is maximaal 30% van de begroting.
 • U mag voor dit evenement geen subsidie hebben gekregen vanuit de regeling Begin link: Grootschalige Publieksevenementen, einde link. .

Inhoudelijke criteria

Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage wordt het evenement op de volgende punten inhoudelijk beoordeeld:

 • Uw evenement biedt economische voordeel voor de stad. Bijvoorbeeld omdat bezoekers geld besteden bij de horeca of in winkels. Hierbij let de gemeente op:
  • het aantal bezoekers
  • waar de bezoekers vandaan komen
  • het meerdaags verblijf: bezoekers van het evenement overnachten in Den Haag
 • Uw evenement draagt bij aan het (inter)nationale imago van Den Haag als aantrekkelijke stad. Hierbij let de gemeente op:
  • het evenement past bij het toeristisch imago van Den Haag. Het valt binnen de thema’s Vrede & Recht, Koninklijk en Stad aan Zee
  • het evenement sluit aan bij het imago van Den Haag als dynamische stad die startups, young professionals en creatief talent aanspreekt.
  • de aandacht voor het evenement in de (inter)nationale media
 • Uw evenement is uniek of heeft nieuwe onderdelen vergeleken met eerdere keren. Denk hierbij aan vernieuwing van de inhoud, de doelgroep of de mediacampagne.
 • U werkt samen met ondernemers of instellingen in de stad. Uw evenement is bij voorkeur in de toeristische gebieden (Binnenstad, Scheveningen, Kijkduin) of in de Binckhorst.
 • Uw evenement draagt bij aan duurzaamheid. Het houdt rekening met de omgeving, voor nu en in de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan minder afval, afvalscheiding, herbruikbare materialen, minder CO2-uitstoot, geen plastic en rietjes, waterbesparing en duurzame mobiliteit.
 • Uw evenement is voor alle inwoners en bezoekers van de stad. De gemeente kijkt hierbij ook of het een gratis of een betaald evenement is.

Projectplan

Een projectplan voor het evenement met daarin de volgende informatie:

 • Wat is het voor evenement? Wat is de inhoud? Hoe ziet het programma eruit?
 • Hoe voldoet het evenement aan de eisen waarop de gemeente toetst?
 • Met welke partijen werkt u samen bij de organisatie?
 • Hoe brengt u het evenement onder de aandacht (marketing en promotie)?
 • Hoe draagt het evenement bij aan duurzaamheid?

Begroting

 • Hoeveel subsidie vraagt u aan?
 • Een overzicht van alle uitgaven en inkomsten.

Nodig bij 1e aanvraag

Vraagt u voor de 1e keer subsidie aan? Stuur dan ook de volgende stukken mee:

 • een kopie van de oprichtingsstatuten van uw organisatie
 • een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • een kopie van een actueel rekeningafschrift of post van de bank. Hierop moet te zien zijn op welke naam en adres de rekening staat. Bedragen mag u onleesbaar maken.

U kunt de subsidie aanvragen met het aanvraagformulier subsidie Promotiefonds Kleine Evenementen 2023. U vraagt dit formulier aan door een e-mail te sturen naar: Begin link: PromotiefondsKleineEvenementen@denhaag.nl, einde link. .

Stuur het ingevulde aanvraagformulier met de nodige bijlagen per e-mail naar Begin link: subsidies@denhaag.nl, einde link. .

Wanneer aanvragen

De gemeente beoordeelt de aanvragen op 2 momenten in het jaar:

Ronde Datum voor indienen Datum evenement Maximaal te verdelen bedrag
1e ronde uiterlijk 31 augustus 2022 1 januari – 30 juni 2023 € 150.000
2e ronde uiterlijk 28 februari 2023 1 juli – 31 december 2022 € 150.000

Blijft er na een aanvraagronde budget over? Dan neemt de gemeente dit mee naar de volgende beoordelingsronde binnen hetzelfde jaar.

De gemeente streeft ernaar om binnen 6 weken na de sluitingsdatum een besluit te nemen over toekenning of afwijzing van alle ingediende aanvragen. U krijgt schriftelijk bericht of uw aanvraag voor een financiële bijdrage is toegekend of afgewezen.

Heeft u vragen over het organiseren van een evenement? Het Centraal Evenementenbureau van de gemeente kan u helpen met alle praktische zaken.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070