Studentenorganisaties: subsidie aanvragen

Projecten van studentenorganisaties kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten.

De subsidie voor studentenorganisaties valt in de categorie ‘incidentele subsidies.’ U kunt deze incidentele subsidies het hele jaar aanvragen. Dat kan in het Begin link: Subsidie Aanvraag Systeem, einde link. .

Een project komt in aanmerking voor subsidie als het voldoet aan 3 doelen

  • Het project draagt bij aan een aantrekkelijk Haags studentenklimaat buiten onderwijstijd, bijvoorbeeld op sportief of cultureel gebied.
  • Het project biedt ruimte aan eigen initiatief voor en door Haagse studenten.
  • Het project biedt kansen aan studenten met originele ideeën of bijzondere talenten.

Welke activiteiten in aanmerking kunnen komen voor subsidie, vindt u op Begin link: Budgetoverzicht Onderwijsbeleid, einde link. . Hier vindt u ook de voorwaarden waaraan de activiteit moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen.

Studentenorganisaties die actief zijn in Den Haag én een rechtspersoon zijn. Als studenten een project willen uitvoeren maar geen rechtspersoon vormen, kunnen zij een andere organisatie vragen namens hen op te treden als aanvrager. Uit het statuut of de beleidsplannen van die andere organisatie moet dan wel blijken dat zij actief is op het gebied van hoger onderwijs of studentenvoorzieningen in Den Haag.

Gratis.

Maximaal 6 weken.

Contact

Hoe kunnen we helpen?

Chat

Telefoon

14070